KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

II kadencja 1994-1998

 

KADENCJA RADY GMINY W LATACH 1994 - 1998
1994 rok
L.p. Numer uchwały Data przyjęcia Przedmiot uchwały
SESJA Nr 1
1. I / 1 / 94 29 czerwca 1994 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim
2. I / 2 / 94 29 czerwca 1994 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Gminy
3. I / 3 / 94 29 czerwca 1994 r. w sprawie wyboru Delegata do Sejmiku Samorządowego w Koszalinie
4.  I / 4 / 94 29 czerwca 1994 r. w sprawie ustalenia terminu wyboru Wójta Gminy
SESJA Nr 2
5. II / 5 / 94 07 lipca 1994 r. w sprawie wyboru Wójta Gminy Ustronie Morskie
6. II / 6 / 94 07 lipca 1994 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dot. handlu targowisk na terenie miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty
7. II / 7 / 94 07 lipca 1994 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim
SESJA Nr 3
8. III / 8 / 94 31 sierpnia 1994 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego za II półrocze 1994 r.
9. III / 9 / 94 31 sierpnia 1994 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
10. III / 10 /94 31 sierpnia 1994 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli
11. III / 11 / 94 31 sierpnia 1994 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1994
12. III / 12 / 94 31 sierpnia 1994 r. w sprawie wyznaczenia delegata do Związku Miast i Gmin Morskich
13.  III / 13 / 94 31 sierpnia 1994 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Zarządu Gminy wprowadzającego ograniczenia poboru wody
14. III / 14 / 94 31 sierpnia 1994 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
15. III / 15 / 94 31 sierpnia 1994 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
16.  III / 16 / 94 31 sierpnia 1994 r. w sprawie uchylenia części uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność gminy (dz. nr 406 / 8 - ul. Górna)
17. III / 17 / 94 31 sierpnia 1994 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego
18. III / 18 / 94 31 sierpnia 1994 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim (dz. nr 575/1)
19. III / 19 / 94 31 sierpnia 1994 r. w sprawie wyboru V-ce przewodniczącego Rady Gminy
SESJA nr 4
20. IV / 20 / 94 30 września 1994 r. w sprawie przejęcia prowadzenia szkół podstawowych przez Gminę 
21. IV / 21 / 94 30 września 1994 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 1994 r.
22. IV / 22 / 94 30 września 1994 r. w sprawie uzupełnienia składów komisji o osoby z poza Rady
23. IV / 23 / 94 30 września 1994 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim i Wieniotowie
24. IV / 24 / 94 30 września 1994 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Sianożętach
25. IV / 25 / 94 30 września 1994 r. w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży
SESJA Nr 5
26. V / 26 / 94 26 października 1994 r. w sprawie wyboru ławników do Sadu Rejonowego w Kołobrzegu
27. V / 27 / 94 26 października 1994 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 1994
28. V / 28 / 94 26 października 1994 r. w sprawie wyborów organów samorządowych sołectw gminy Ustronie Morskie w 1994 r.
29. V / 29 / 94 26 października 1994 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do prowadzenia rozmów ze stroną duńską nt: "Masterplanu dla Rozwoju Gospodarczego Regionu Kołobrzeg i Ustronie Morskie
30. V / 30 / 94 26 października 1994 r. w sprawie wystąpienia o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie
31. V / 31 / 94 26 października 1994 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do zawarcia umowy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
32. V / 32 / 94 26 października 1994 r. w sprawie przyjścia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
SESJA Nr 6
33. VI / 33 / 94 21 grudnia 1994 r. w sprawie podatku od nieruchomości
34. VI / 34 / 94 21 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty miejscowej
35. VI / 35 / 94 21 grudnia 1994 r. w sprawie podatku od posiadania psa
36. VI / 36 / 94 21 grudnia 1994 r. w sprawie obniżenia w 1995 r. niektórych stawek podatku od środków transportowych
37. VI / 37 / 94 21 grudnia 1994 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
38. VI / 38 / 94 21 grudnia 1994 r. w sprawie ustalenia limitu km za używanie samochodu do celów służbowych przez Wójta Gminy
39. VI / 39 / 94 21 grudnia 1994 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy na rok 1994
40. VI / 40 / 94 21 grudnia 1994 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim
SESJA Nr 7
41. VII / 41 / 94 21 grudnia 1994 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 1994
1995 rok
SESJA Nr 8
42. VIII / 42 / 95 06 lutego 1995 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1995 rok
43. VIII / 43 / 95 06 lutego 1995 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego za I półrocze 1995 r.
44.  VIII / 44 / 95 06 lutego 1995 r. w sprawie dopłaty do ceny ścieków
45. VIII / 45 / 95 06 lutego 1995 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia opłat za zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste gruntów na terenie gminy Ustronie Morskie
46. VIII / 46 / 95 06 lutego 1995 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Bagiczu
47. VIII / 47 / 95 06 lutego 1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Rusowie
48. VIII / 48 / 95 06 lutego 1995 r. w sprawie zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej
49. VIII / 49 / 95 06 lutego 1995 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych
SESJA Nr 9
50. IX / 50 / 95  21 marca 1995 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Ustronie Morskie
51. IX / 51 / 95 21 marca 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 1995 
52. IX / 52 / 95  21 marca 1995 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regularnego za lokale mieszkalne
53. IX / 53 / 95 21 marca 1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim  
54. IX / 54 / 95 21 marca 1995 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie użytków rolnych na cele budownictwa mieszkalnego
55.  IX / 55 / 95 21 marca 1995 r. w sprawie stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Gminy
SESJA Nr 10
56. X / 56 / 95 10 kwietnia 1995 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim
57. X / 57 / 95 10 kwietnia 1995 r. w sprawie granicy pasa ochronnego na terenie gminy Ustronie Morskie
58. X / 58 / 95 10 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 1995 
SESJA Nr 11
59. XI / 59 / 95 28 kwietnia 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania w wykonania budżetu gminy za 1994 r.
60. XI / 60 / 95 28 kwietnia 1995 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Gminy
61. XI / 61 / 95 28 kwietnia 1995 r. w sprawie odwołania członka Zarządu Gminy
62.  XI / 62 / 95 28 kwietnia 1995 r. w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy
63.  XI / 63 / 95 28 kwietnia 1995 r. w sprawie uzupełnienia Zarządu Gminy Ustronie Morskie
64.  XI / 64 / 95 28 kwietnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 1995 
65. XI / 65 / 95 28 kwietnia 1995 r. w sprawie określenia wysokości finansowania z pomocy społecznej na zakup wyprawki niemowlęcej
66. XI / 66 / 95 28 kwietnia 1995 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
67. XI / 67 / 95 28 kwietnia 1995 r. w sprawie gospodarki odpadami na terenie gminy Ustronie Morskie
68. XI / 68 / 95 28 kwietnia 1995 r. w sprawie przystąpienia do Regionalnej Agencji Promocji Turystyki w Koszalinie
SESJA Nr 12
69.  XII / 69 / 95 26 maja 1995 r. w sprawie przyjęcia proklamacji o rozwój współpracy regionalnej między gminą Ustronie Morskie, a spółką polsko - niemiecką "TURIST - -CONSULTING 2001 K-g" i przedstawicielem okręgu Barnim w Niemczech
70. XII / 70 / 95 26 maja 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 1995 
71.  XII / 71 / 95 26 maja 1995 r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do wydania decyzji administracyjnych w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
SESJA Nr 13
72. XIII / 72 / 95 08 sierpnia 1995 r. w sprawie rozpatrzenia informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 1995 r.
73.  XIII / 73 / 95 08 sierpnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 1995 
74.  XIII / 74 / 95 08 sierpnia 1995 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego za II półrocze 1995 r.
75.  XIII / 75 / 95 08 sierpnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 1995 r.
76. XIII / 76 / 95 08 sierpnia 1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Wieniotowie
77. XIII / 77 / 95 08 sierpnia 1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Sianożętach
78. XIII / 78 / 95 08 sierpnia 1995 r. w sprawie ochrony gruntów rolnych na obszarze gminy Ustronie Morskie
SESJA Nr 14
79. XIV / 79 / 95 29 sierpnia 1995 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1995
80. XIV / 80 / 95 29 sierpnia 1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Sianożętach
81.  XIV / 81 / 95 29 sierpnia 1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim
82. XIV / 82 / 95 29 sierpnia 1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim
SESJA Nr 15
83.  XV / 83 / 95 30 września 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 1995 
84. XV / 84 / 95 30 września 1995 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
85. XV / 85 / 95 30 września 1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim  
86. XV / 86 / 95 30 września 1995 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim
87. XV / 87 / 95 30 września 1995 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej bazie wojsk FR położonego w Bagiczu
88. XV / 88 / 95 30 września 1995 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Bagiczu
SESJA Nr 16
89. XVI / 89 / 95 06 października 1995 r.  w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w aktualnie obowiązującym miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie
90.  XVI / 90 / 95 06 października 1995 r.  w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian w aktualnie obowiązującym miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty
91.  XVI / 91 / 95 06 października 1995 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 1995  
92. XVI / 92 / 95 06 października 1995 r.  w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Warszawie na dalszą rekultywację gruntów
93. XVI / 93 / 95 06 października 1995 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia opłat za zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste gruntów na terenie gminy Ustronie Morskie
94. XVI / 94 / 95 06 października 1995 r.  w sprawie zbycia nieruchomości
95.  XVI / 95 / 95 06 października 1995 r.  w sprawie uwłaszczenia
96. XVI / 96 / 95 06 października 1995 r.  w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych
97. XVI / 97 / 95 06 października 1995 r.  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
SESJA Nr 17
98. XVII / 98 / 95 29 grudnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 1995 r.
99. XVII / 99 / 95  29 grudnia 1995 r. w sprawie podatku od nieruchomości
100. XVII / 100 / 95 29 grudnia 1995 r. w sprawie podatku od posiadania psa
101. XVII / 101 / 95 29 grudnia 1995 r. w sprawie obniżenia w 1996 r. niektórych stawek podatku od środków transportowych
102. XVII / 102 / 95 29 grudnia 1995 r. w sprawie opłaty miejscowej
103. XVII / 103 / 95 29 grudnia 1995 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie
1996 rok
SESJA Nr 18
105. XVIII / 105 / 96 10 lutego 1996 r w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na I półrocze 1996 r.
SESJA Nr 19
106. XVIII / 106 / 96 22 marca 1996 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1996 rok
107. XVIII / 107 / 96 22 marca 1996 r. w sprawie powołania komisji statutowej
108. XVIII / 108 / 96 22 marca 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ustronie Morskie
109. XVIII / 109 / 96 22 marca 1996 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla sołtysów
110. XVIII / 110 / 96 22 marca 1996 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
111. XVIII / 111 / 96 22 marca 1996 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim
112. XVIII / 112 / 96 22 marca 1996 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim
113. XVIII / 113 / 96 22 marca 1996 r. w sprawie przejęcia własności nieruchomości
114. XVIII / 114 / 96 22 marca 1996 r. w sprawie przedłużenia na 1996 r. stosowania dopłat do ścieków
115.  XVIII / 115 / 96 22 marca 1996 r. w sprawie zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej
SESJA Nr 20
116. XX / 116 / 96 24 kwietnia 1996 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1995
117 XX / 117 / 96 24 kwietnia 1996 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1995
118. XX / 118 / 96 24 kwietnia 1996 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 1995
119. XX / 119 / 96 24 kwietnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1996 r.
120. XX / 120 / 96 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Regulaminu Komisji Rady Gminy
121. XX / 121 / 96 24 kwietnia 1996 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego
122.  XX / 122 / 96 24 kwietnia 1996 r. w sprawie opłaty administracyjnej
123. XX / 123 / 96 24 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności wypalania słomy i pozostałości roślinnych na polach
124.  XX / 124 / 96 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Regulaminu Porządku Domowego
125. XX / 125 / 96 24 kwietnia 1996 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Międzygminnego Związku Komunalnego Województwa Koszalińskiego w Koszalinie
126. XX / 126 / 96 24 kwietnia 1996 r. w sprawie rezygnacji z członkostwa w zarządzie
127. XX / 127 / 96 24 kwietnia 1996 r. w sprawie umowy dotyczącej turystycznego zagospodarowania lotniska w Bagiczu
128. XX / 128 / 96 24 kwietnia 1996 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim
SESJA Nr 21
129. XXI / 129 / 96 19 czerwca 1996 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Gminy
130.  XXI / 130 / 96 19 czerwca 1996 r. w sprawie wysokości opłaty targowej
131. XXI / 131 / 96 19 czerwca 1996 r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego
132. XXI / 132 / 96 19 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1996 rok
133.  XXI / 133 / 96  19 czerwca 1996 r. w sprawie zmiany uchwały o zakazie używania materiałów pirotechnicznych
134. XXI / 134 / 96 19 czerwca 1996 r. w sprawie podjęcia współpracy z gminami niemieckimi
SESJA Nr 22
135. XXII / 135 / 96 29 sierpnia 1996 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 1996 r.
136. XXII / 136 / 96 29 sierpnia 1996 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1996 rok
137. XXII / 137 / 96 29 sierpnia 1996 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na II półrocze 1996 r.
138.  XXII / 138 / 96 29 sierpnia 1996 r. w sprawie nabycia nieruchomości 
139. XXII / 139 / 96 29 sierpnia 1996 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim
140.  XXII / 140 / 96 29 sierpnia 1996 r. w sprawie wystąpienia gminy z Międzygminnego Związku Komunalnego
141. XXII /  141 / 96 29 sierpnia 1996 r. w sprawie ustalenia zakresu wykonania przez GOPS zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej 
142. XXII / 142 / 96  29 sierpnia 1996 r. w sprawie opłaty za przedszkole
SESJA Nr 23
143. XXIII / 143 / 96 29 sierpnia 1996 r. w sprawie zmiany w budżecie na 1996 r.
144. XXIII / 144 / 96  29 sierpnia 1996 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
SESJA Nr 24
145. XXIV / 145 / 96 28 października 1996 r. w sprawie rozwiązania Miedzygminnego Związku Komunalnego Województwa Koszalińskiego
SESJA Nr 25
146. XXV / 146 / 96 20 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty
147. XXV / 147 / 96 20 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regularnego za lokale mieszkalne
148. XXV / 148 / 96  20 grudnia 1996 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
149. XXV / 149 / 96 20 grudnia 1996 r. w sprawie opłaty miejscowej
150. XXV / 150 / 96 20 grudnia 1996 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Ustronie Morskie
151. XXV / 151 / 96 20 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu poboru i sposobu
152.  XXV / 152 / 96 20 grudnia 1996 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu
153.  XXV / 153 / 96 20 grudnia 1996 r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na pomoc rzeczową, leczenie, zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb
154. XXV / 154 / 96 20 grudnia 1996 r. w sprawie przedłużenia na 1997 r. stosowania dopłat do ścieków
155.  XXV / 155 / 96 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbycie nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim i Sianożętach
156. XXV / 156 / 96 20 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy
157. XXV / 157 / 96 20 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży
SESJA Nr 26
158.  XXVI / 158 / 96 30 grudnia 1996 r.  w sprawie zmiany w budżecie gminy na 1996 r.
1997 rok
SESJA Nr 27
159. XXVII / 97 22 lutego 1997 r. bez uchwał Rady
SESJA Nr 28
160. XXVIII / 159 / 97  26 lutego 1997 r. w sprawie budżetu gminy na 1997 r.
161. XXVIII / 160 / 97 26 lutego 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru
162. XXVIII / 161 / 97 26 lutego 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
163.  XXVIII / 162 / 97 26 lutego 1997 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Kukince
164. XXVIII / 163 / 97 26 lutego 1997 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kukince
165. XXVIII / 164 / 97  26 lutego 1997 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Bagiczu
166.  XXVIII / 165 / 97 26 lutego 1997 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne
167. XXVIII / 166 / 97 26 lutego 1997 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwoju Problemów Alkoholowych
SESJA Nr 29
168. XXIX / 167 / 97 26 marca 1997 r. w sprawie protestu wniesionego do projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania  przestrzennego gminy Ustronie Morskie
169. XXIX / 168 / 97 26 marca 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bagicz
170. XXIX / 169 / 97 26 marca 1997 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Kukini
171. XXIX / 170 / 97 26 marca 1997 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości niezabudowanej od Skarbu Państwa - Urzędu Rejonowego K-g
172.  XXIX / 171 / 97 26 marca 1997 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Bol. Chrobrego 44
173. XXIX / 172 / 97 26 marca 1997 r. w sprawie ustalenia górnej stawki za usługi dotyczące usuwania i unieszkodliwiana odpadów komunalnych
174. XXIX / 173 / 97 26 marca 1997 r. w sprawie opłaty za wodę
175.  XXIX / 175 / 97 26 marca 1997 r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na rok 1997
SESJA Nr 30
176. XXX / 174 / 97 02 kwietnia 1997 r. w sprawie zmiany ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie
SESJA Nr 31
177. XXXI / 176 / 97 29 kwietnia 1997 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1996
178.  XXXI / 177 / 97 29 kwietnia 1997 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Gminy z tytułu rozpatrzenia z wykonania budżetu gminy za rok 1996
179. XXXI / 178 / 97 29 kwietnia 1997 r. w sprawie przyjęcia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 1996 r.
180. XXXI / 179 / 97 29 kwietnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1997 r.
181. XXXI / 180 / 97 29 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych
182.  XXXI / 181 / 97 29 kwietnia 1997 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie
183. XXXI / 182 / 97 29 kwietnia 1997 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru
184.  XXXI / 183 / 97 29 kwietnia 1997 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy położonych w Sianożętach
185. XXXI / 184 / 97 29 kwietnia 1997 r. w sprawie opłaty za wodę
SESJA Nr 32
186. XXXII / 185 / 97 27 maja 1997 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1997
187. XXXII / 186 / 97 27 maja 1997 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiące własność komunalną
188.  XXXII / 187 / 97 27 maja 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne
189.  XXXII / 188 / 97 27 maja 1997 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Kukince
SESJA Nr 33
190. XXXIII / 189 / 97 30 czerwca 1997 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI  / 82 / 97 w sprawie wysokości opłaty targowej
191.  XXXIII / 190 / 97 30 czerwca 1997 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 1997
192. XXXIII / 191 / 97 30 czerwca 1997 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Gwiździe
193.  XXXIII / 192 / 97 30 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
SESJA Nr 34
194. XXXIV / 193 / 97 31 lipca 1997 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1997
195. XXXIV / 194 / 97 31 lipca 1997 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Sianożętach
196.  XXXIV / 195 / 97  31 lipca 1997 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim 
197. XXXIV / 196 / 97 31 lipca 1997 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Bagiczu i Sianożętach
SESJA Nr 35
198. XXXV / 197 / 97 29 sierpnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi
199. XXXV / 198 / 97 29 sierpnia 1997 r. w sprawie zbycia działki budowlanej położonej w Sianożętach
200. XXXV / 199 / 97 29 sierpnia 1997 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Wieniotowie
SESJA Nr 36
201. XXXVI / 200 / 97 24 października 1997 r w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy
202.  XXXVI / 201 / 97 24 października 1997 r w sprawie ustanowienia i zasad używania herbu gminy Ustronie Morskie
203. XXXVI / 202 / 97 24 października 1997 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1997
204.  XXXVI / 203 / 97 24 października 1997 r w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Rusowie
205. XXXVI / 204 / 97 24 października 1997 r w sprawie wynagrodzenia członków Gminne Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
206. XXXVI / 205 / 97 24 października 1997 r w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa - Urzędu Rejonowego K-g położonych w Wieniotowie
SESJA Nr 37
207. XXXVII / 207 / 97 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 1997 r.
208. XXXVII / 208 / 97 19 grudnia 1996 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
209. XXXVII / 209 / 97 19 grudnia 1996 r. w sprawie opłaty miejscowej
210. XXXVII / 210 / 97 19 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru w 1998 r.
211. XXXVII / 210 / 97 19 grudnia 1996 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
212. XXXVII / 211 / 97 19 grudnia 1996 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Ustronie Morskie
SESJA Nr 38
213. XXXVIII / 213 / 97 29 grudnia 1997 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 1997 r.
1998 rok
SESJA Nr 39
214. XXXIX / 214 / 98 22 stycznia 1998 r. w sprawie zarzutu wniesionego do projektu zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie
215. XXXIX / 215 / 98 22 stycznia 1998 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 1998
216. XXXIX / 216 / 98 22 stycznia 1998 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Sianożętach
SESJA Nr 40
217. XL / 218 / 98 11 marca 1998 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 1998 r.
218. XL / 219 / 98 11 marca 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie
219. XL / 220 / 98 11 marca 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
220.  XL / 221 / 98 11 marca 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX / 174 / 97
221. XL / 222 / 98 11 marca 1998 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Wieniotowie
222. XL / 223 / 98  11 marca 1998 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Wieniotowie
223. XL / 224 / 98 11 marca 1998 r.  w sprawie przejęcia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim
224. XL / 225 / 98 11 marca 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z komunalnego wysypiska
225. XL / 226 / 98 11 marca 1998 r. w sprawie wykupienia udziałów członków i przystąpienia do BS w Dygowie
SESJA Nr 41
226. XLI / 227 / 98  30 marca 1998 r.  w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 1997
227. XLI / 228 / 98 30 marca 1998 r.  w sprawie absolutorium dla Zarządu Gminy Ustronie Morskie z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 1997 r.
228. XLI / 229 / 98 30 marca 1998 r.  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
229. XLI / 230 / 98 30 marca 1998 r.  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego GFOŚiGW za 1997 r.
230. XLI / 231 / 98 30 marca 1998 r.  w sprawie zatwierdzenia planu finansowego GFOŚiGW na 1998 r.
231. XLI / 232 / 98 30 marca 1998 r.  w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego
232. XLI / 233 / 98 30 marca 1998 r.  w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Sianożętach
233. XLI / 234 / 98 30 marca 1998 r.  w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Kukince i Ustroniu Morskim
234. XLI / 235 / 98  30 marca 1998 r.  w sprawie zamiany nieruchomości
235.  XLI / 236 / 98  30 marca 1998 r.  w sprawie bonifikat i sprzedaży lokali mieszkalnych
236. XLI / 237 / 98 30 marca 1998 r.  w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uznanie lasów za ochronne
237.  XLI / 238 / 98  30 marca 1998 r.  w sprawie obsługi bankowej gminy Ustronie Morskie
238.  XLI / 239 / 98 30 marca 1998 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 1998 r.
239. XLI / 240 / 98 30 marca 1998 r.  w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do podejmowania czynności z zakresu stosunku pracy Wójta Gminy
SESJA Nr 42
240.  XLII / 241/ 98  12 czerwca 1998 r. w sprawie zmian w budżecie na 1998 r.
241. XLII / 242 / 98  12 czerwca 1998 r. w sprawie opłaty za wodę
242.  XLII / 243 / 98 12 czerwca 1998 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru
243. XLII / 244 / 98 12 czerwca 1998 r. w sprawie zamiany nieruchomości
244. XLII / 245 / 98 12 czerwca 1998 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Finansów
245. XLII / 246 / 98 12 czerwca 1998 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych
246. XLII / 247 / 98 12 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntów oraz przeniesienie własności budynków
247. XLII / 248 / 98 12 czerwca 1998 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Sianożętach
248. XLII / 249 / 98 12 czerwca 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie użytków rolnych na cele budownictwa mieszkalnego
249. XLII / 250 / 98 12 czerwca 1998 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do zbywania nieruchomości 
SESJA Nr 43
250. XLIII / 252 / 98  19 czerwca 1998 r. w sprawie upoważnienia zarządu Gminy do zawarcia umowy