KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

2011r.Nr 160 - zmiany w budżecie

4.4 MBPobierz

Nr 159 - nieruchomości do sprzedaży

274 KBPobierz

Nr 158 - regulamin ZFŚS

1.5 MBPobierz

Nr 157 - komisja rekrutacyjna

61 KBPobierz

Nr 156

9.9 KBPobierz

Nr 155 - odczyt zużycia wody

210 KBPobierz

Nr 154 - cennik za sprzęt GOSiR

130 KBPobierz

Nr 153 - komisja organizacji pozarządowych

219 KBPobierz

Nr 152 - nieruchomości w dzierżawę

145 KBPobierz

Nr 151 - nieruchomości w dzierżawę

152 KBPobierz

Nr 150 - zmiany w budżecie

2.5 MBPobierz

Nr 149 - otwarty konkurs

231 KBPobierz

Nr 148 - otwarty konkurs

1.1 MBPobierz

Nr 147 - cennik basenu Helios

270 KBPobierz

Nr 146 - nieruchomości do sprzedaży

87 KBPobierz

Nr 145 - komisja inwentaryzacyjna

56 KBPobierz

Nr 144 - inwentaryzacja w UG

328 KBPobierz

Nr 143/1 - nielegalny obrót finansowy

434 KBPobierz

Nr 143 - zmiany w budżecie

677 KBPobierz

Nr 142 - współpraca gminy z organizacjami

738 KBPobierz

Nr 141 - nieruchomości do sprzedaży

209 KBPobierz

Nr 140 - inwentaryzacja GOK

78 KBPobierz

Nr 139 - nieruchomości do sprzedaży

387 KBPobierz

Nr 138 - nieruchomości w dzierżawę

180 KBPobierz

Nr 137 - projekt budżetu

81 KBPobierz

Nr 136 - komisja przejęcia lokalu

65 KBPobierz

Nr 135 - zmiany w budżecie

4.0 MBPobierz

Nr 134 - przemoc w rodzinie

68 KBPobierz

Nr 133 - zmiany w budżecie

7.4 MBPobierz

Nr 132 - bezpłatna opieka w przedszkolu

48 KBPobierz

Nr 131 - konkurs na logo gminy

459 KBPobierz

Nr 130 - zasady rachunkowości

793 KBPobierz

Nr 129 - zmiany w budżecie

846 KBPobierz

Nr 128 - korespondencja elektroniczna

322 KBPobierz

Nr 127 - powołanie OKW

147 KBPobierz

Nr 126 - likwidacja pieczątek

104 KBPobierz

Nr 125 - opłaty za salę sportową w Rusowie

55 KBPobierz

Nr 124 - upoważnienie Kierownika GOPS (nr 3)

66 KBPobierz

Nr 123 - upoważnienie Kierownika GOPS (nr 2)

53 KBPobierz

Nr 122 - upoważnienie Kierownika GOPS (nr 1)

53 KBPobierz

Nr 121 - upoważnienie Dyrektora Przedszkola

202 KBPobierz

Nr 120 - basen Helios - cennik

225 KBPobierz

Nr 119 - miejsce na plakaty wyborcze

78 KBPobierz

Nr 118 - zmiany w budżecie

3.0 MBPobierz

Nr 117 - bezpłatna opieka w przedszkolu

63 KBPobierz

Nr 116 - termin wniosków na zakup podręczników

55 KBPobierz

Nr 115 - komisja do wycinki drzew i krzewów

51 KBPobierz

Nr 114 - zarządzanie kryzysowe

231 KBPobierz

Nr 113 - wykonanie budżetu za I półrocze 2011

5.0 MBPobierz

Nr 112 - materiały planistyczne do budżetu

54 KBPobierz

Nr 111 - inwentaryzacja - przedszkole

73 KBPobierz

Nr 110 - dzierżawa nieruchomości - Rusowo

142 KBPobierz

Nr 109 - fundusz alimentacyjny

215 KBPobierz

Nr 108 - zmiany w budżecie

2.8 MBPobierz

Nr 107 - zasady rachunkowości

206 KBPobierz

Nr 106 - nieruchomości do sprzedaży - Sianożęty

252 KBPobierz

Nr 105 - lokale mieszkalne do sprzedaży

158 KBPobierz

Nr 104 - nieruchomości do sprzedaży - Kukinia

143 KBPobierz

Nr 103 - cennik pływalni krytej

62 KBPobierz

Nr 102 - kaucja za karnet - Helios

45 KBPobierz

Nr 101 - zmiany w budżecie

1.3 MBPobierz

Nr 100 - nieruchomość w dzierżawę - ul. Rolna

209 KBPobierz

Nr 99 - zmiany w budżecie

2.5 MBPobierz

Nr 98 - komisja konkursowa - dyrektor Przedszkola

106 KBPobierz

Nr 97 - upoważnienie Kierownika GOPS

209 KBPobierz

Nr 96 - zwrot kosztów zakupu okularów

183 KBPobierz

Nr 95 - Karta Porządkowa

192 KBPobierz

Nr 94 - ceny artykułów promocyjnych

260 KBPobierz

Nr 93 - zmiany w budżecie

3.7 MBPobierz

Nr 92 - komisja odbioru robót - CSR

48 KBPobierz

Nr 91 - organizacja wyborów i referendów

232 KBPobierz

Nr 90 - regulamin zamówień publicznych

621 KBPobierz

Nr 89 - kasa fiskalna - CIT

73 KBPobierz

Nr 88 - informacje o pomocy publicznej

58 KBPobierz

Nr 87 - zmiany w budżecie

5.1 MBPobierz

Nr 86 - zasady rachunkowości w Urzędzie Gminy

3.5 MBPobierz

Nr 85 - przekazanie słupów ogłoszeniowych

0.9 MBPobierz

Nr 84 - weryfikacja nieruchomości Gminy

397 KBPobierz

Nr 83 - zmiany w budżecie

1.7 MBPobierz

Nr 82 - zespół wyboru oferenta - meble Helios

60 KBPobierz

Nr 81 - cennik pływalni krytej

164 KBPobierz

Nr 80 - informacja o udzielonej pomocy publicznej

99 KBPobierz

Nr 79 - zmiana w zarządzeniu nr 74

47 KBPobierz

Nr 78 - zmiany w budżecie

1.7 MBPobierz

Nr 77 - sprostowanie do zarządzenia nr 64

62 KBPobierz

Nr 76 - opłaty za boisko

65 KBPobierz

Nr 75 - cennik Helios

154 KBPobierz

Nr 74 - procedury kontroli finansowej

2.2 MBPobierz

Nr 73 - wybór oferty - meble

59 KBPobierz

Nr 72 - zmiany w budżecie

3.3 MBPobierz

Nr 71 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

147 KBPobierz

Nr 70 - zmieniające zarządzenie nr 69

87 KBPobierz

Nr 69 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

363 KBPobierz

Nr 68 - skład komisji rekrutacyjnej

57 KBPobierz

Nr 67 - legalność oprogramowania

219 KBPobierz

Nr 66 - nieruchomość w dzierżawę - ul. Chrobrego

126 KBPobierz

Nr 65 - nieruchomość w dzierżawę - ul. Chrobrego

143 KBPobierz

Nr 64 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

152 KBPobierz

Nr 63 - regulamin ZFŚS

51 KBPobierz

Nr 62 - zmiany w budżecie

5.3 MBPobierz

Nr 61 - wycinka drzew

76 KBPobierz

Nr 60 - wykonanie budżetu za 2010r.

2.9 MBPobierz

Nr 59 - wykaz nieruchomości na sprzedaż

141 KBPobierz

Nr 58- inwentaryzacja majątku gminy

69 KBPobierz

Nr 57 - wykaz nieruchomości na sprzedaż - Ustronie

287 KBPobierz

Nr 56 - brakownie dokumentacji niearchiwalnej

87 KBPobierz

Nr 55 - godziny przyjęć interesantów

52 KBPobierz

Nr 54 - wykonywanie czynności kancelaryjnych

96 KBPobierz

Nr 53 - wykaz nieruchomości na sprzedaż - Ustronie

272 KBPobierz

Nr 52 - obieg dokumentów dot. oświetlenia

163 KBPobierz

Nr 51 - inwentaryzacja majątku Gminy

66 KBPobierz

Nr 50 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

461 KBPobierz

Nr 49 - środki na rozwój sportu

67 KBPobierz

Nr 48 - opłaty za pomieszczenia siłowni

47 KBPobierz

Nr 47 - inwentaryzacja opłaty miejscowej

59 KBPobierz

Nr 46 - nieruchomości do oddania w dzierżawę

136 KBPobierz

Nr 45 - zmiany w budżecie

2.8 MBPobierz

Nr 44 - wsparcie rozwoju sportu

69 KBPobierz

Nr 43 - nieruchomości na sprzedaż

149 KBPobierz

Nr 42 - skład komisji likwidacyjnej

59 KBPobierz

Nr 41 - skład komisji stanu mienia

47 KBPobierz

Nr 40 - zmiany w budżecie

1.1 MBPobierz

Nr 39 - komisja mieszkaniowa

66 KBPobierz

Nr 38 - konkurs na finansowe wsparcie rozwoju sportu

811 KBPobierz

Nr 37 - zmieniająca zarządzenie nr 26 z 2011r.

39 KBPobierz

Nr 36 - powołanie komisji ds. profilaktyki

66 KBPobierz

Nr 35 - dostarczanie materiałów biurowych

55 KBPobierz

Nr 34 - zasady korzystania z internetu

255 KBPobierz

Nr 33 - zmiany w budżecie

1.5 MBPobierz

Nr 32 - opłaty za wynajem pokoi w budynku "Astra"

69 KBPobierz

Nr 31 - opłaty za wynajem boisk

59 KBPobierz

Nr 30 - gospodarka finansowa Gminy

135 KBPobierz

Nr 29 - zmiany dot. Regulaminu ZFŚS

62 KBPobierz

Nr 28 - zasady rachunkowości

120 KBPobierz

Nr 27 - zatwierdzanie dowodów księgowych

103 KBPobierz

Nr 26 - kontrola podległych jednostek

60 KBPobierz

Nr 25 - plan finansowy

461 KBPobierz

Nr 24 - zmiany Regulaminu Organizacyjnego UG

311 KBPobierz

Nr 23 - dostarczanie środków czystości

54 KBPobierz

Nr 22 - zmiany w budżecie

662 KBPobierz

Nr 21 - środki na zadania publiczne

95 KBPobierz

Nr 20 - udostępnianie informacji publicznej

185 KBPobierz

Nr 19 - procedury optymalizacji podatkowej

213 KBPobierz

Nr 18 - powołanie Komisji Konkursowej

117 KBPobierz

Nr 17 - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

55 KBPobierz

Nr 16 - powołanie Komisji Przetargowej - zbycie nieruchomości

74 KBPobierz

Nr 15 - upoważnienie do podpisywania dokumentów

67 KBPobierz

Nr 14 - upoważnienie Dyrektora GOSiR

98 KBPobierz

Nr 13 - upoważnienie Kierownika GOPS

97 KBPobierz

Nr 12 - upoważnienie Dyrektora Zespołu Szkół

95 KBPobierz

Nr 11 - upoważnienie Dyrektora Przedszkola

96 KBPobierz

Nr 10 - upoważnienie Dyrektora Biblioteki

96 KBPobierz

Nr 9 - upoważnienie Dyrektora GOK

97 KBPobierz

Nr 8 - inwentaryzacja okresowa

104 KBPobierz

Nr 7 - wnioski o przyznanie stypendium sportowego

113 KBPobierz

Nr 6 - nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych

217 KBPobierz

Nr 5 - udzielenie upoważnienia Dyrektorowi GOK

203 KBPobierz

Nr 4 - oddanie w najem lokalu użytkowego

132 KBPobierz

Nr 3 - nieruchomości do oddania w dzierżawę

306 KBPobierz

Nr 2 - wykaz nieruchomości - dzierżawa

149 KBPobierz

Nr 1 - wykaz nieruchomości - sprzedaż

170 KBPobierz