KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

2009r.Nr 131 - zmiany w budżecie

439 KBPobierz

Nr 130 - dofinansowanie rozwoju sportu

80 KBPobierz

Nr 128 - konkurs na upowszechnianie sportu

199 KBPobierz

Nr 127 - realizacja zadań publicznych

79 KBPobierz

Nr 126 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

37 KBPobierz

Nr 125 - powołanie komisji odbiory wykonanych robót

67 KBPobierz

Nr 124 - zmiany w budżecie

339 KBPobierz

Nr 123 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

37 KBPobierz

Nr 122 - wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

149 KBPobierz

Nr 121 - wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

160 KBPobierz

Nr 120 - wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

146 KBPobierz

Nr 119 - opłaty za salę sportową w Rusowie

44 KBPobierz

Nr 118 - projekt budżetu na 2010r.

100 KBPobierz

Nr 117 - zmiany w budżecie

367 KBPobierz

Nr 116 - zmiana przepisów obiegu dokumentów księgowych

73 KBPobierz

Nr 115 - środki finansowe na rozwój sportu

25 KBPobierz

Nr 114 - powołanie komisji

297 KBPobierz
9.9 KBPobierz

Nr 112 - powołanie komisji przetargowej

14.4 KBPobierz

Nr 111 - regulamin dowożenia i odwożenia uczniów

633 KBPobierz

Nr 110 - powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego

127 KBPobierz

Nr 109 - powołanie komisji konkursowej

85 KBPobierz

Nr 108 - dofinansowanie sportu

78 KBPobierz

Nr 107 - komisja rekrutacyjna

70 KBPobierz

Nr 106 - wykaz nieruchomości pod najem

156 KBPobierz

Nr 105 - wykaz nieruchomości pod dzierżawę

238 KBPobierz

Nr 104 - okresowa inwentaryzacja

278 KBPobierz

Nr 103 - upoważnienie HNS

75 KBPobierz

Nr 102 - zmiany w budżecie

807 KBPobierz

Nr 101 - komisja rekrutacyjna

73 KBPobierz

Nr 100 - komisja przetargowa

80 KBPobierz

Nr 99 - komisja przetargowa

31 KBPobierz

Nr 98 - opracowanie materiałów planistycznych do budżetu na 2010 rok

26 KBPobierz

Nr 97 - zmiana Regulaminu Wynagradzania

184 KBPobierz

Nr 96 - delegacje

373 KBPobierz

Nr 95 - zmiany Regulaminu Organizacyjnego UG

258 KBPobierz

Nr 94 - usunięcie nieprawidłowości

369 KBPobierz

Nr 93 - zmiany w budżecie

362 KBPobierz

Nr 92 - komisja rekrutacyjna

72 KBPobierz

Nr 91 - przebieg wykonania budżetu

109 KBPobierz

Nr 90 - komisja przetargowa

30 KBPobierz

Nr 89 - wykaz nieruchomości

41 KBPobierz

Nr 88a - upoważnienie Kierownika GOPS

64 KBPobierz

Nr 88 - zmiany budżetu

215 KBPobierz

Nr 87 - komisja oceny stanu mienia

73 KBPobierz

Nr 86 - komisja przetargowa

85 KBPobierz

Nr 85 - komisja przetargowa

76 KBPobierz

Nr 84 - wykaz nieruchomości

37 KBPobierz

Nr 83 - uchylenie Zarządzenia Nr 32

68 KBPobierz

Nr 82 - ewidencja środków zadań zleconych

73 KBPobierz

Nr 81 - kontrola 5% wydatków 2009r.

135 KBPobierz

Nr 80 - powołanie komisji przetargowej

30 KBPobierz

Nr 79 - zmiany w budżecie

127 KBPobierz

Nr 78 - nieruchomość ul. Kwiatowa

36 KBPobierz

Nr 77 - nieruchomości ul. Lotnicza

41 KBPobierz

Nr 76 - dotacja instytucjom kultury

152 KBPobierz
26 KBPobierz
26 KBPobierz

Nr 73 - monitorowanie dochodów i wydatków

5.8 MBPobierz

Nr 72 - komisja przetargowa

74 KBPobierz

Nr 71 - obieg dokumentów delegacji służbowych

171 KBPobierz

Nr 70 - pomoc finansowa dla uczniów

70 KBPobierz

Nr 69 - powołanie komisji na sprzedaż nieruchomości

30 KBPobierz

Nr 68 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

38 KBPobierz

Nr 67 - komisja przetargowa

143 KBPobierz

Nr 66 - opłata za wynajem pokoi - Urząd

78 KBPobierz

Nr 65 - opłata za wynajem pokoi - stadion

78 KBPobierz

Nr 64 - nagrody roczne dla dyrektorów

217 KBPobierz

Nr 63 - obieg dokumentów opłaty miejscowej

359 KBPobierz

Nr 62 - procedury likwidacyjne szkoły w Rusowie

200 KBPobierz

Nr 61 - zmiany regulaminu GOPS

69 KBPobierz

Nr 60 - zmiany w budżecie

140 KBPobierz

Nr 59 - odwołanie członka komisji OKW

98 KBPobierz

Nr 58 - wynagrodzenia kierowników i zastępców

85 KBPobierz

Nr 57 - regulamin wynagrodzeń

777 KBPobierz

Nr 56 - komisja dla przeprowadzenia egzaminu

84 KBPobierz

Nr 55 - komisja przetargowa

87 KBPobierz

Nr 54 - powołanie obwodowych komisji wyborczych

26 KBPobierz

Nr 53 - skonsolidowany bilans

352 KBPobierz

Nr 52 - komisja przetargowa

82 KBPobierz

Nr 51 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

38 KBPobierz

Nr 50 - komisja przetargowa - dzierżawa plaży

35 KBPobierz

Nr 49 - nieruchomości do wydzierżawienia

36 KBPobierz

Nr 48 - okresowe oceny pracowników

1.1 MBPobierz

Nr 47 - nieruchomości do sprzedaży

36 KBPobierz

Nr 46 - zmiany w budżecie

325 KBPobierz

Nr 45 - komisja przetargowa - ostrogi

30 KBPobierz

Nr 44 - powołanie komisji przetargowej

36 KBPobierz

Nr 43 - powołanie komisji przetargowej

29 KBPobierz

Nr 42 - kwalifikacje wojskowe

23 KBPobierz

Nr 41 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

39 KBPobierz

Nr 40 - zmiany w budżecie

135 KBPobierz

Nr 39 - gospodarka finansowa gminy

41 KBPobierz

Nr 38 - komisja przetargowa - baseny

26 KBPobierz

Nr 37 - nieruchomości przy ul. Lotniczej

35 KBPobierz

Nr 36 - gospodarka finansowa gminy

57 KBPobierz

Nr 35 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

35 KBPobierz

Nr 34 - zmiany w budżecie

127 KBPobierz

Nr 33 - komisja przetargowa - ostrogi

26 KBPobierz

Nr 32 - dotacje instytucjom kultury

31 KBPobierz

Nr 31 - realizacja i rozliczanie projektów

179 KBPobierz

Nr 30 - nieruchomości do wydzierżawienia

57 KBPobierz

Nr 29 - nieruchomość do wydzierżawienia - lokal

37 KBPobierz

Nr 28 - wykonanie budżetu za 2008r.

282 KBPobierz

Nr 27 - komisja rekrutacyjna

22 KBPobierz

Nr 26 - opłaty za wynajem pokoi

31 KBPobierz

Nr 25 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

40 KBPobierz

Nr 24 - zmiany w budżecie

125 KBPobierz

Nr 23 - procedury naboru na wolne stanowiska

225 KBPobierz

Nr 22 - wykaz nieruchomości ul. Kościuszki

40 KBPobierz

Nr 21 - archiwum zakładowe

86 KBPobierz

Nr 20 - regulamin ZFŚS

231 KBPobierz

Nr 19 - środki na zadania publiczne

33 KBPobierz

Nr 18 - czynsz najmu i dzierżawy

25 KBPobierz

Nr 17 - wykaz nieruchomości

39 KBPobierz

Nr 16 - opłaty za media

28 KBPobierz

Nr 15 - gminne zasoby nieruchomości

40 KBPobierz

Nr 14 - wykaz nieruchomości

34 KBPobierz

Nr 13 - plan kontroli

98 KBPobierz

Nr 12 - komisja zadań publicznych

23 KBPobierz

Nr 11 - zmiany zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych

34 KBPobierz

Nr 10 - zmiany w budżecie

222 KBPobierz

Nr 9 -ustalanie powierzchni nieruchomości

27 KBPobierz

Nr 8 - opłaty za wynajem pokoi

30 KBPobierz

Nr 7 - służba przygotowawcza

52 KBPobierz

Nr 6 - powołanie komisji przetargowej

26 KBPobierz

Nr 5 - zmiany obiegu dokumentów finansowych

42 KBPobierz

Nr 4 - powołanie Gminnej Komisji ds. PiRPA

27 KBPobierz

Nr 3 - komisja przetargowa - ubezpieczenie mienia

32 KBPobierz

Nr 2 - zadania z zakresu administracji rządowej

256 KBPobierz

Nr 1 - układ wykonawczy budżetu

258 KBPobierz