KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

2009r.Nr 131 - zmiany w budżecie

439 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 130 - dofinansowanie rozwoju sportu

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 128 - konkurs na upowszechnianie sportu

199 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 127 - realizacja zadań publicznych

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 126 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 125 - powołanie komisji odbiory wykonanych robót

67 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 124 - zmiany w budżecie

339 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 123 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 122 - wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

149 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 121 - wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

160 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 120 - wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę

146 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 119 - opłaty za salę sportową w Rusowie

44 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 118 - projekt budżetu na 2010r.

100 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 117 - zmiany w budżecie

367 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 116 - zmiana przepisów obiegu dokumentów księgowych

73 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 115 - środki finansowe na rozwój sportu

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 114 - powołanie komisji

297 KBPobierzPodgląd pliku
9.9 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 112 - powołanie komisji przetargowej

14.4 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 111 - regulamin dowożenia i odwożenia uczniów

633 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 110 - powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego

127 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 109 - powołanie komisji konkursowej

85 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 108 - dofinansowanie sportu

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 107 - komisja rekrutacyjna

70 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 106 - wykaz nieruchomości pod najem

156 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 105 - wykaz nieruchomości pod dzierżawę

238 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 104 - okresowa inwentaryzacja

278 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 103 - upoważnienie HNS

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 102 - zmiany w budżecie

807 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 101 - komisja rekrutacyjna

73 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 100 - komisja przetargowa

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 99 - komisja przetargowa

31 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 98 - opracowanie materiałów planistycznych do budżetu na 2010 rok

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 97 - zmiana Regulaminu Wynagradzania

184 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 96 - delegacje

373 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 95 - zmiany Regulaminu Organizacyjnego UG

258 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 94 - usunięcie nieprawidłowości

369 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 93 - zmiany w budżecie

362 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 92 - komisja rekrutacyjna

72 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 91 - przebieg wykonania budżetu

109 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 90 - komisja przetargowa

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 89 - wykaz nieruchomości

41 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 88a - upoważnienie Kierownika GOPS

64 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 88 - zmiany budżetu

215 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 87 - komisja oceny stanu mienia

73 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 86 - komisja przetargowa

85 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 85 - komisja przetargowa

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 84 - wykaz nieruchomości

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 83 - uchylenie Zarządzenia Nr 32

68 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 82 - ewidencja środków zadań zleconych

73 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 81 - kontrola 5% wydatków 2009r.

135 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 80 - powołanie komisji przetargowej

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 79 - zmiany w budżecie

127 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 78 - nieruchomość ul. Kwiatowa

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 77 - nieruchomości ul. Lotnicza

41 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 76 - dotacja instytucjom kultury

152 KBPobierzPodgląd pliku
26 KBPobierzPodgląd pliku
26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 73 - monitorowanie dochodów i wydatków

5.8 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 72 - komisja przetargowa

74 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 71 - obieg dokumentów delegacji służbowych

171 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 70 - pomoc finansowa dla uczniów

70 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 69 - powołanie komisji na sprzedaż nieruchomości

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 68 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 67 - komisja przetargowa

143 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 66 - opłata za wynajem pokoi - Urząd

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 65 - opłata za wynajem pokoi - stadion

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 64 - nagrody roczne dla dyrektorów

217 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 63 - obieg dokumentów opłaty miejscowej

359 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 62 - procedury likwidacyjne szkoły w Rusowie

200 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 61 - zmiany regulaminu GOPS

69 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 60 - zmiany w budżecie

140 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 59 - odwołanie członka komisji OKW

98 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 58 - wynagrodzenia kierowników i zastępców

85 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 57 - regulamin wynagrodzeń

777 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 56 - komisja dla przeprowadzenia egzaminu

84 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 55 - komisja przetargowa

87 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 54 - powołanie obwodowych komisji wyborczych

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 53 - skonsolidowany bilans

352 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 52 - komisja przetargowa

82 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 51 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 50 - komisja przetargowa - dzierżawa plaży

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 49 - nieruchomości do wydzierżawienia

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 48 - okresowe oceny pracowników

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Nr 47 - nieruchomości do sprzedaży

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 46 - zmiany w budżecie

325 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 45 - komisja przetargowa - ostrogi

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 44 - powołanie komisji przetargowej

36 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 43 - powołanie komisji przetargowej

29 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 42 - kwalifikacje wojskowe

23 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 41 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 40 - zmiany w budżecie

135 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 39 - gospodarka finansowa gminy

41 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 38 - komisja przetargowa - baseny

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 37 - nieruchomości przy ul. Lotniczej

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 36 - gospodarka finansowa gminy

57 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 35 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

35 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 34 - zmiany w budżecie

127 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 33 - komisja przetargowa - ostrogi

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 32 - dotacje instytucjom kultury

31 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 31 - realizacja i rozliczanie projektów

179 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 30 - nieruchomości do wydzierżawienia

57 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 29 - nieruchomość do wydzierżawienia - lokal

37 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 28 - wykonanie budżetu za 2008r.

282 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 27 - komisja rekrutacyjna

22 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 26 - opłaty za wynajem pokoi

31 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 25 - wykaz nieruchomości do sprzedaży

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 24 - zmiany w budżecie

125 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 23 - procedury naboru na wolne stanowiska

225 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 22 - wykaz nieruchomości ul. Kościuszki

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 21 - archiwum zakładowe

86 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 20 - regulamin ZFŚS

231 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 19 - środki na zadania publiczne

33 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 18 - czynsz najmu i dzierżawy

25 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 17 - wykaz nieruchomości

39 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 16 - opłaty za media

28 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 15 - gminne zasoby nieruchomości

40 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 14 - wykaz nieruchomości

34 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 13 - plan kontroli

98 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 12 - komisja zadań publicznych

23 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 11 - zmiany zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych

34 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 10 - zmiany w budżecie

222 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 9 -ustalanie powierzchni nieruchomości

27 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 8 - opłaty za wynajem pokoi

30 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 7 - służba przygotowawcza

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 6 - powołanie komisji przetargowej

26 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 5 - zmiany obiegu dokumentów finansowych

42 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 4 - powołanie Gminnej Komisji ds. PiRPA

27 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 3 - komisja przetargowa - ubezpieczenie mienia

32 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 2 - zadania z zakresu administracji rządowej

256 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 1 - układ wykonawczy budżetu

258 KBPobierzPodgląd pliku