KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

2009r.Bilans JB

810 KBPobierzPodgląd pliku

Bilans skonsolidowany

528 KBPobierzPodgląd pliku

Bilans z wykonania budżetu JST

442 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat

542 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

534 KBPobierzPodgląd pliku