KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

2010r.Wynik wyboru Wójta - II tura

83 KBPobierzPodgląd pliku

Wynik wyboru Wójta

91 KBPobierzPodgląd pliku

Wyniki do Rady Gminy

127 KBPobierzPodgląd pliku

Wynik do Rady Powiatu - Obwód nr 1

120 KBPobierzPodgląd pliku

Wynik do Rady Powiatu - Obwód nr 2

119 KBPobierzPodgląd pliku

Wynik do Sejmiku Województwa - Obwód nr 1

136 KBPobierzPodgląd pliku

Wynik do Sejmiku Województwa - Obwód nr 2

137 KBPobierzPodgląd pliku

Lista kandydatów na radnych

15.9 KBPobierzPodgląd pliku

Lista kandydatów na Wójta

96 KBPobierzPodgląd pliku

Przyznanie numerów dla komitetów

108 KBPobierzPodgląd pliku

Powołanie OKW

92 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie - numery list komitetów

68 KBPobierzPodgląd pliku

Skład GKW

44 KBPobierzPodgląd pliku

Pełnomocnictwo do głosowania

594 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie kandydatów do OKW

36 KBPobierzPodgląd pliku

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

10.2 KBPobierzPodgląd pliku

Wykaz osób popierających

24 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie lustracyjne

57 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

34 KBPobierzPodgląd pliku

Kalendarz wyborczy

249 KBPobierzPodgląd pliku

Granice obwodów głosowania

228 KBPobierzPodgląd pliku

Pełnomocnictwo do głosowania

797 KBPobierzPodgląd pliku

Deklaracja cudzoziemca

11.7 KBPobierzPodgląd pliku

Komitet wyborczy wyborców

14.0 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego

14.0 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie osób z Komitetu Wyborczego

12.1 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie pełnomocnika KW

39 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wpisanie do rejestru

11.6 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B

11.7 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłaszanie kandydatów

19.9 KBPobierzPodgląd pliku

Zgłoszenie o utworzeniu komitetu

11.7 KBPobierzPodgląd pliku

Podział gminy na okręgi wyborcze

66 KBPobierzPodgląd pliku

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

89 KBPobierzPodgląd pliku

Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

55 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie - liczba radnych

72 KBPobierzPodgląd pliku