KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

2010r.Wynik wyboru Wójta - II tura

83 KBPobierz

Wynik wyboru Wójta

91 KBPobierz

Wyniki do Rady Gminy

127 KBPobierz

Wynik do Rady Powiatu - Obwód nr 1

120 KBPobierz

Wynik do Rady Powiatu - Obwód nr 2

119 KBPobierz

Wynik do Sejmiku Województwa - Obwód nr 1

136 KBPobierz

Wynik do Sejmiku Województwa - Obwód nr 2

137 KBPobierz

Lista kandydatów na radnych

15.9 KBPobierz

Lista kandydatów na Wójta

96 KBPobierz

Przyznanie numerów dla komitetów

108 KBPobierz

Powołanie OKW

92 KBPobierz

Obwieszczenie - numery list komitetów

68 KBPobierz

Skład GKW

44 KBPobierz

Pełnomocnictwo do głosowania

594 KBPobierz

Zgłoszenie kandydatów do OKW

36 KBPobierz

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

10.2 KBPobierz

Wykaz osób popierających

24 KBPobierz

Oświadczenie lustracyjne

57 KBPobierz

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

34 KBPobierz

Kalendarz wyborczy

249 KBPobierz

Granice obwodów głosowania

228 KBPobierz

Pełnomocnictwo do głosowania

797 KBPobierz

Deklaracja cudzoziemca

11.7 KBPobierz

Komitet wyborczy wyborców

14.0 KBPobierz

Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego

14.0 KBPobierz

Oświadczenie osób z Komitetu Wyborczego

12.1 KBPobierz

Oświadczenie pełnomocnika KW

39 KBPobierz

Wniosek o wpisanie do rejestru

11.6 KBPobierz

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B

11.7 KBPobierz

Zgłaszanie kandydatów

19.9 KBPobierz

Zgłoszenie o utworzeniu komitetu

11.7 KBPobierz

Podział gminy na okręgi wyborcze

66 KBPobierz

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

89 KBPobierz

Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

55 KBPobierz

Obwieszczenie - liczba radnych

72 KBPobierz