KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Granice Obwodów Głosowania


OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  USTRONIE  MORSKIE

z  dnia  16 sierpnia  2005 roku

 

     Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2001 r. 46, poz. 499 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544  z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości  informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP   zarządzonych na dzień  25  września 2005 r. oraz wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień  9  października 2005 r.

 

 

Numer obwodu głosowania

 

Granice   obwodu

 

Siedziba  obwodowej  komisji wyborczej

 

 

Nr  1.

 

Bagicz,

Grąbnica,
Gwizd,
Jaromierzyce

Kukinka

Malechowo
Olszyna
Sianożęty
Ustronie Morskie
Wieniotowo.

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1

 w Ustroniu Morskim

 

Gminny Ośrodek  Kultury

w Ustroniu Morskim

ul. Nadbrzeżna  20

tel. 35-15-803

 

 

Nr  2.

 

 

Kukinia

Rusowo 

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 2

w Rusowie

Szkoła Podstawowa

w Rusowie

tel.35-15-079

 

 

    Lokale wyborcze otwarte będą  w dniach   25 września 2005 r. i   9 października 2005 r.  w  godzinach od 600  do 2000  .

    Lokale są  przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.