KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Obwodowe Komisje Wyborcze


ZARZĄDZENIE  Nr  85 /2005

WÓJTA  GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia   16  września 2005 r.

 

w sprawie powołania  obwodowych komisji wyborczych

 

           

Na podstawie art. 16 ust. 1  pkt. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  ( Dz. U. Z 2000 r. Nr  47, poz. 544  z późn. zm. )  zarządza się, co następuje :

 

§  1.

 

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w następującym składzie :

 

I.                   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Ustroniu Morskim :

 

1.                  Habasiński Jan

2.                  Jeleń Konrad

3.                  Jermakowicz Piotr

4.                  Mackiewicz Monika

5.                  Obrocki Zbigniew

6.                  Oksenfeld Ewa

7.                  Winiecka Dorota

8.                  Winiecka Katarzyna

 

 

II.                Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2  w Rusowie

 

1.                  Kmiecik vel Kaczmarek Izabela

2.                  Łaszewska Ewelina

3.                  Łebkowska Agata

4.                  Mackiewicz Grzegorz

5.                  Mierzejewska Karolina

6.                  Snoch Łukasz

7.                  Trzeszczkowski Adam

8.                  Żołnierczuk Daniel Maciej

 

§  2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości na tablicy ogłoszeń.