KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nr 121 - zmiany w budżecie

0.9 MBPobierz

Nr 120

9.8 KBPobierz

Nr 119 - zasady rachunkowości

519 KBPobierz

Nr 118 - nieruchomości na sprzedaż

148 KBPobierz

Nr 117 - zmiany w budżecie

780 KBPobierz

Nr 116 - konkurs na dyrektora Biblioteki

291 KBPobierz

Nr 115 - otwarty konkurs

367 KBPobierz

Nr 114 - nabór do komisji konkursowej

275 KBPobierz

Nr 113 - konkurs ofert

1.6 MBPobierz

Nr 112 - upoważnienie GOSiR

171 KBPobierz

Nr 111 - nieruchomości w dzierżawę

165 KBPobierz

Nr 110 - nieruchomości w najem

157 KBPobierz

Nr 109 - nieruchomości w najem

160 KBPobierz

Nr 108 - zmiany w budżecie

1.9 MBPobierz

Nr 107 - nieotwieralne przesyłki

254 KBPobierz

Nr 106 - zmiany w budżecie

0.9 MBPobierz

Nr 105 - inwentaryzacja

139 KBPobierz

Nr 104 - zimowe utrzymanie dróg

1.2 MBPobierz

Nr 103 - projekt budżetu na 2013r.

468 KBPobierz

Nr 102 - zmiany w budżecie

1.5 MBPobierz

Nr 101 - zasady rachunkowości

3.4 MBPobierz

Nr 100 - projekt programu współpracy

187 KBPobierz

Nr 99

9.8 KBPobierz

Nr 98 - inwentaryzacja Helios

72 KBPobierz

Nr 97 - nieruchomości na sprzedaż

150 KBPobierz

Nr 96 - lokale na sprzedaż

159 KBPobierz

Nr 95 - nieruchomości w dzierżawę

142 KBPobierz

Nr 94 - obrona cywilna

148 KBPobierz

Nr 93/1 - zmiany w budżecie

657 KBPobierz

Nr 93 - zmiany w budżecie

1.7 MBPobierz

Nr 92 - stawki czynszu

108 KBPobierz

Nr 91 - przedłużenie kontroli w GOSiR

47 KBPobierz

Nr 90

9.8 KBPobierz

Nr 89 - zmiany w budżecie

281 KBPobierz

Nr 88 - kontrola w GOSiR

55 KBPobierz

Nr 87 - materiały planistyczne

53 KBPobierz

Nr 86 - zmiany w budżecie

660 KBPobierz

Nr 85 - cennik krytej pływalni

240 KBPobierz

Nr 84 - wykonanie budżetu za I półrocze

123 KBPobierz

Nr 83 - nieruchomości na sprzedaż

143 KBPobierz

Nr 82 - elektroniczny obieg dokumentów

255 KBPobierz

Nr 81 - zakup podręczników

55 KBPobierz

Nr 80 - zatwierdzanie dowodów księgowych

101 KBPobierz

Nr 79 - nieruchomości na sprzedaż

204 KBPobierz

Nr 78 - nieruchomości na sprzedaż

153 KBPobierz

Nr 77 - zmiany regulaminu organizacyjnego

344 KBPobierz

Nr 76 - zmiany w budżecie

2.0 MBPobierz

Nr 75 - zasady rachunkowości

4.8 MBPobierz

Nr 74 - nieruchomości w dzierżawę

161 KBPobierz

Nr 73 - przyznanie środków na rozwój sportu

75 KBPobierz

Nr 72 - komisja konkursowa rozwoju sportu

85 KBPobierz

Nr 71 - nieruchomości na sprzedaż

141 KBPobierz

Nr 70 - cennik na basenie

62 KBPobierz

Nr 69 - komisja rekrutacyjna

66 KBPobierz

Nr 68 - zmiany w budżecie

429 KBPobierz

Nr 67 - nieruchomości w dzierżawę

149 KBPobierz

Nr 66 - komisja egzaminacyjna

132 KBPobierz

Nr 65 - opłaty za noclegi

58 KBPobierz

Nr 64 - rozwój sportu - konkurs

368 KBPobierz

Nr 63 - rozwój sportu - wzory dok.

333 KBPobierz

Nr 62 - nabór na Skarbnika Gminy

58 KBPobierz

Nr 61 - honorowe pierścienie

83 KBPobierz

Nr 60 - zmiany w budżecie

7.6 MBPobierz

Nr 59 - ryzyko zawodowe

64 KBPobierz

Nr 58 - nieruchomości na sprzedaż

143 KBPobierz

Nr 57 - zmiany w budżecie

1.3 MBPobierz

Nr 56 - nieruchomości na sprzedaż

211 KBPobierz

Nr 55 - nieruchomości na sprzedaż

155 KBPobierz

Nr 54 - nieruchomości w dzierżawę

151 KBPobierz

Nr 53 - podpisywanie dokumentów

58 KBPobierz

Nr 52 - komisja egzaminacyjna

65 KBPobierz

Nr 51 - obrona cywilna

252 KBPobierz

Nr 50 - zmiany w budżecie

4.4 MBPobierz

Nr 49 - regulamin ZFŚS

2.1 MBPobierz

Nr 48 - zarządzanie ryzykiem

151 KBPobierz

Nr 47 - nieruchomości na sprzedaż

152 KBPobierz

Nr 46 - powołanie komisji egzaminacyjnej

122 KBPobierz

Nr 45 - skład Komisji Rekrutacyjnej

69 KBPobierz

Nr 44 - nieruchomości na sprzedaż

147 KBPobierz

Nr 43 - opłaty za wynajem pokoi Urzędu

69 KBPobierz

Nr 42 - instrukcja BHP

3.5 MBPobierz

Nr 41 - odzież dla pracowników

141 KBPobierz

Nr 40 - nieruchomości na sprzedaż

538 KBPobierz

Nr 39 - szkolenia BHP

746 KBPobierz

Nr 38 - konkurs na stanowisko Skarbnika

68 KBPobierz

Nr 37 - nabór na Skarbnika Gminy

384 KBPobierz

Nr 36 - zmiany w budżecie

2.8 MBPobierz

Nr 35 - brakowanie dokumentacji

84 KBPobierz

Nr 34 - nieruchomości w dzierżawę

140 KBPobierz

Nr 33 - ustalenie stawek czynszu

108 KBPobierz

Nr 32 - zmiany w budżecie

0.9 MBPobierz

Nr 31 - ceny artykułów

216 KBPobierz

Nr 30 - zalecenia pokontrolne - archiwum

61 KBPobierz

Nr 29 - zmiany w budżecie

3.8 MBPobierz

Nr 28 - nieruchomości na sprzedaż

146 KBPobierz

Nr 27 - nieruchomości na sprzedaż

147 KBPobierz

Nr 26 - nieruchomości w dzierżawę

216 KBPobierz

Nr 25 - sprawozdanie z wykonania budżetu

112 KBPobierz

Nr 24 - nieruchomości w dzierżawę

141 KBPobierz

Nr 23 - nieruchomości na sprzedaż

257 KBPobierz

Nr 22 - brakowanie dokumentacji

95 KBPobierz

Nr 21 - gospodarka odpadami

71 KBPobierz

Nr 20 - nieruchomości w dzierżawę

311 KBPobierz

Nr 19 - zmiany w budżecie

2.9 MBPobierz

Nr 18 - ubezpieczenie mienia

480 KBPobierz

Nr 17 - nieruchomości do sprzedaży

346 KBPobierz

Nr 16 - nieruchomości w dzierżawę

355 KBPobierz

Nr 15 - nieruchomości w dzierżawę

441 KBPobierz

Nr 14 - polityka rachunkowości

123 KBPobierz

Nr 13 - obieg umów w JST

86 KBPobierz

Nr 12 - regulamin pracy UG

1.6 MBPobierz

Nr 11 - zarządzanie ryzykiem

811 KBPobierz

Nr 10 - zasady kontroli

1.2 MBPobierz

Nr 9 - regulamin organizacyjny UG

2.6 MBPobierz

Nr 8 - oznakowanie obiektów

195 KBPobierz

Nr 7 - czynsz dla nieruchomości

309 KBPobierz

Nr 6 - zmiany w budżecie

1.3 MBPobierz

Nr 5 - przyznanie środków

91 KBPobierz

Nr 4 - przyznanie środków

69 KBPobierz

Nr 3 - komisja konkursowa

78 KBPobierz

Nr 2 - komisja konkursowa

86 KBPobierz

Nr 1 - zmiany w budżecie

1.2 MBPobierz