KARTY USŁUG

WYBORY

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

INFORMACJE

Deklaracja (docx)

106 KBPobierz

Deklaracja (pdf)

431 KBPobierz

Umowa dzierżawy pojemników

128 KBPobierz

Wniosek o dodatkową usługę

19.9 KBPobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia

27 KBPobierz

Wniosek o wykreślenie

31 KBPobierz

Wniosek o zmianę

43 KBPobierz

Rejestr działalności regulowanej

36 KBPobierz

Oświadczenia do rejestru

30 KBPobierz

Wniosek o wpis do rejestru

35 KBPobierz

Wniosek o zezwolenie na opróżnianie zbiorników i transport nieczystości ciekłych

13.0 KBPobierz