KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Deklaracja - nieruchomości zamieszkałe (doc)

78 KBPobierzPodgląd pliku

Deklaracja - nieruchomości zamieszkałe (pdf)

292 KBPobierzPodgląd pliku

Deklaracja - nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe (doc)

97 KBPobierzPodgląd pliku

Deklaracja - nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe (pdf)

427 KBPobierzPodgląd pliku

Deklaracja - na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (doc)

60 KBPobierzPodgląd pliku

Deklaracja - na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (pdf)

318 KBPobierzPodgląd pliku

Deklaracja - użyteczność publiczna (doc)

72 KBPobierzPodgląd pliku

Deklaracja - użyteczność publiczna (pdf)

398 KBPobierzPodgląd pliku

Umowa dzierżawy pojemników

128 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o dodatkową usługę

19.9 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wydanie zaświadczenia

27 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wykreślenie

31 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o zmianę

43 KBPobierzPodgląd pliku

Rejestr działalności regulowanej

36 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenia do rejestru

30 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o wpis do rejestru

35 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o zezwolenie na opróżnianie zbiorników i transport nieczystości ciekłych

13.0 KBPobierzPodgląd pliku