KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

USC 01 - zgłoszenie urodzenia dziecka

17.8 KBPobierzPodgląd pliku

USC 02 - oświadczenie o uznaniu dziecka

18.4 KBPobierzPodgląd pliku

USC 03 - zawarcie związku małżeńskiego

21 KBPobierzPodgląd pliku

USC 04 - zawarcie związku małżeńskiego za granicą

18.0 KBPobierzPodgląd pliku

USC 04 - wniosek

13.7 KBPobierzPodgląd pliku

USC 05 - zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego

19.7 KBPobierzPodgląd pliku

USC 06 - nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

18.3 KBPobierzPodgląd pliku

USC 06 - wniosek

12.5 KBPobierzPodgląd pliku

USC 07 - rejestracja zgonu

18.1 KBPobierzPodgląd pliku

USC 08 - uzupełnienie aktu stanu cywilnego

19.9 KBPobierzPodgląd pliku

USC 08 - wniosek

12.7 KBPobierzPodgląd pliku

USC 09 - sprostowanie oczywistego błędu

19.0 KBPobierzPodgląd pliku

USC 09 - wniosek

12.8 KBPobierzPodgląd pliku

USC 10 - wpisywanie aktów sporządzonych za granicą

19.7 KBPobierzPodgląd pliku

USC 10 - wniosek

13.9 KBPobierzPodgląd pliku

USC 11 - wydawanie dokumentów i potwierdzanie danych

18.5 KBPobierzPodgląd pliku

USC 11 - wniosek

19.3 KBPobierzPodgląd pliku

USC 12 - zmiana imienia lub nazwiska

23 KBPobierzPodgląd pliku

USC 12 - wniosek

14.5 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek - odpis aktu stanu cywilnego

350 KBPobierzPodgląd pliku

Klauzule informacyjne

8.0 MBPobierzPodgląd pliku