KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

EL 01 - zameldowanie na pobyt stały

277 KBPobierz

EL 02 - wymeldownie z mniejsca pobytu stałego

400 KBPobierz

EL 03 - zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

289 KBPobierz

EL 04 - wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

274 KBPobierz

EL 05 - zgłoszenie wyjazdu za granicę

277 KBPobierz

EL 06 - zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

290 KBPobierz

EL 07 - wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego

274 KBPobierz

EL 08 - zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

280 KBPobierz

EL 09 - wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

274 KBPobierz

EL 10 - postępowanie w sprawie zameldowania

178 KBPobierz

EL 11 - postępowanie w sprawie wymeldowania

165 KBPobierz

EL 12 - zaświadczenie o zameldowaniu

404 KBPobierz

EL 13 - zaświadczenie z baz danych i rejestrów

130 KBPobierz

EL 14 - reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

139 KBPobierz

EL 15 - informacje o danych osobowych

143 KBPobierz

EL 16 - wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy

148 KBPobierz

EL 17 - znalezienie dowodu osobistego

141 KBPobierz

EL 18 - zamiar zorganizowania zgromadzenia

143 KBPobierz

EL 19 - pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

146 KBPobierz

EL 20 - wniosek o wydanie dowodu osobistego

1.0 MBPobierz

EL 21 - zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

88 KBPobierz

EL 22 - wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

94 KBPobierz