KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

L01 - użyczenie lokalu komunalnego

246 KBPobierz

L01-D01

40 KBPobierz

L02 - zmiana międzylokatorska

355 KBPobierz

L02-D01

97 KBPobierz

L02-D02

87 KBPobierz

L02-D03

92 KBPobierz

L03 - zamiana lokalu lub poprawa warunków

298 KBPobierz

L03-D01

99 KBPobierz

L04 - zamiana lokalu w zamian za spłatę zadłużenia

307 KBPobierz

L04-D01

98 KBPobierz

L05-D01 - przydział lokalu

140 KBPobierz

L05-D02

85 KBPobierz

L05-D03

88 KBPobierz