KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami - wynik

62 KBPobierz

Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami - ogłoszenie

235 KBPobierz

Kwestionariusz kandydata - CV

64 KBPobierz

Procedury naboru na wolne stanowisko

529 KBPobierz