KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami - wynik

62 KBPobierzPodgląd pliku

Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami - ogłoszenie

235 KBPobierzPodgląd pliku

Kwestionariusz kandydata - CV

64 KBPobierzPodgląd pliku

Procedury naboru na wolne stanowisko

529 KBPobierzPodgląd pliku