KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Ustronie Morskie prowadzona jest na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 57/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku.


Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku Nr 162 poz. 1568 z późn. zmianami) wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Stosownie do art. 22 ust 5 ww. ustawy w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru,

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W gminnej ewidencji zabytków ujęte są zabytki nieruchome tj.: budynki, układy urbanistyczne, zespoły budowlane i zabytki archeologii.

 Zarządzenia Wójta Gminy  w sprawie gminnej ewidencji zabytków dostępne są na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Ustronie Morskie, a ze zbiorem kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy  można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2, pokój Nr 6 lub 5 oraz  pod numerem telefonu : 94-35-14-187 lub 94-35-14-188.

 

Wykaz zabytków

328 KBPobierzPodgląd pliku

Bagicz

4.1 MBPobierzPodgląd pliku

Gwizd

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Kukinia

8.6 MBPobierzPodgląd pliku

kukinka

4.0 MBPobierzPodgląd pliku

Rusowo

17.2 MBPobierzPodgląd pliku

Sianożęty

11.7 MBPobierzPodgląd pliku

Ustronie Morskie

68 MBPobierzPodgląd pliku

Wieniotowo

1.6 MBPobierzPodgląd pliku