KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

19 - ratownictwo - SIWZ

12.5 MBPobierzPodgląd pliku

19 - ratownictwo - ogłoszenie

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

18 - dowóz dzieci - SIWZ

8.3 MBPobierzPodgląd pliku

18 - dowóz dzieci - ogłoszenie

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

17 - kompleksowe ubezpieczenie - wybór

58 KBPobierzPodgląd pliku

17 - kompleksowe ubezpieczenie - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

15.1 KBPobierzPodgląd pliku

17 - kompleksowe ubezpieczenie - zmiana terminu otwarcia ofert

49 KBPobierzPodgląd pliku

17 - kompleksowe ubezpieczenie - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

60 KBPobierzPodgląd pliku

17 - kompleksowe ubezpieczenie - odpowiedzi na pytania do SIWZ - 23.12.2015

434 KBPobierzPodgląd pliku

17 - kompleksowe ubezpieczenie - Zał. nr 8 - szczegółowy wykaz mienia

240 KBPobierzPodgląd pliku

17 - kompleksowe ubezpieczenie - SIWZ

364 KBPobierzPodgląd pliku

17 - kompleksowe ubezpieczenie - ogłoszenie

24 KBPobierzPodgląd pliku

16 - zagospodarowanie odpadów - wybór najkorzystniejszej oferty

84 KBPobierzPodgląd pliku

16 - zagospodarowanie odpadów - załącznik A

43 KBPobierzPodgląd pliku

16 - zagospodarowanie odpadów - zał. nr 7 - opis

195 KBPobierzPodgląd pliku

16 - zagospodarowanie odpadów - SIWZ

87 KBPobierzPodgląd pliku

16 - zagospodarowanie odpadów - ogłoszenie

458 KBPobierzPodgląd pliku

15 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Bagicz - unieważnienie

71 KBPobierzPodgląd pliku

15 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Bagicz - odp. na pytania do SIWZ - 26.11.2015

150 KBPobierzPodgląd pliku

15 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Bagicz - załącznik nr 8

396 KBPobierzPodgląd pliku

15 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Bagicz - SIWZ

96 KBPobierzPodgląd pliku

15 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Bagicz - ogłoszenie o zamówieniu

494 KBPobierzPodgląd pliku

14 - zagospodarowanie odpadów - unieważnienie

67 KBPobierzPodgląd pliku

14 - zagospodarowanie odpadów - załącznik A

44 KBPobierzPodgląd pliku

14 - zagospodarowanie odpadów - zał. nr 7 - opis

189 KBPobierzPodgląd pliku

14 - zagospodarowanie odpadów - SIWZ

87 KBPobierzPodgląd pliku

14 - zagospodarowanie odpadów - ogłoszenie

462 KBPobierzPodgląd pliku

13 - zakup energii elektrycznej - wynik

118 KBPobierzPodgląd pliku

13 - zakup energii elektrycznej - odpowiedź 16.10.2015

229 KBPobierzPodgląd pliku

13 - zakup energii elektrycznej - zał. 6

36 KBPobierzPodgląd pliku

13 - zakup energii elektrycznej - zał. 5

504 KBPobierzPodgląd pliku

13 - zakup energii elektrycznej - zał. 4

306 KBPobierzPodgląd pliku

13 - zakup energii elektrycznej - zał. 3

303 KBPobierzPodgląd pliku

13 - zakup energii elektrycznej - zał. 2

324 KBPobierzPodgląd pliku

13 - zakup energii elektrycznej - zał. 1

352 KBPobierzPodgląd pliku

13 - zakup energii elektrycznej - SIWZ

198 KBPobierzPodgląd pliku

13 - zakup energii elektrycznej - ogłoszenie

331 KBPobierzPodgląd pliku

12 - zagospodarowanie odpadów - unieważnienie

66 KBPobierzPodgląd pliku

12 - zagospodarowanie odpadów - odp. na pytania - 24.09.2015

202 KBPobierzPodgląd pliku

12 - zagospodarowanie odpadów - załącznik A

44 KBPobierzPodgląd pliku

12 - zagospodarowanie odpadów - opis

187 KBPobierzPodgląd pliku

12 - zagospodarowanie odpadów - SIWZ

90 KBPobierzPodgląd pliku

12 - zagospodarowanie odpadów - ogłoszenie

424 KBPobierzPodgląd pliku

11 - obsługa bankowa - wybór oferty najkorzystniejszej

92 KBPobierzPodgląd pliku

11 - obsługa bankowa - Modyfikacja treści SIWZ - 08.09.2015

70 KBPobierzPodgląd pliku

11 - obsługa bankowa - SIWZ

76 KBPobierzPodgląd pliku

11 - obsługa bankowa - ogłoszenie

339 KBPobierzPodgląd pliku

10 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - unieważnienie

140 KBPobierzPodgląd pliku

10 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - Modyfikacja treści SIWZ - 01.09.2015

48 KBPobierzPodgląd pliku

10 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - Odpowiedzi na pytania 01.09.2015

458 KBPobierzPodgląd pliku

10 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - Modyfikacja treści SIWZ - 31.08.2015

53 KBPobierzPodgląd pliku

10 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 31.08.2015

221 KBPobierzPodgląd pliku

10 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - Zał. 9

46 MBPobierzPodgląd pliku

10 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - SIWZ

139 KBPobierzPodgląd pliku

10 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - Ogłoszenie

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

9 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - wybór

134 KBPobierzPodgląd pliku

9 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - dokumentacja techniczna - zał. nr 9

5.7 MBPobierzPodgląd pliku

9 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - SIWZ

104 KBPobierzPodgląd pliku

9 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - ogłoszenie o zamówieniu

532 KBPobierzPodgląd pliku

8 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - unieważnienie

68 KBPobierzPodgląd pliku

8 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - odpowiedź na zapytania do SIWZ

69 KBPobierzPodgląd pliku

8 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - dokumentacja techniczna - zał. nr 9

5.7 MBPobierzPodgląd pliku

8 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - SIWZ

103 KBPobierzPodgląd pliku

8 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - ogłoszenie o zamówieniu

543 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów - wybór

83 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów - zał. A - opis przedmiotu zamówienia

45 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów - zał. nr 7 - opis przedmiotu zamówienia

158 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów - SIWZ

87 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów - ogłoszenie o zamówieniu

463 KBPobierzPodgląd pliku

6 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - unieważnienie

69 KBPobierzPodgląd pliku

6 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - odp. na pytania z dn. 24.04.2015

3.6 MBPobierzPodgląd pliku

6 - zał. nr 9 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - dokumentacja projektowa

41 MBPobierzPodgląd pliku

6 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - SIWZ

106 KBPobierzPodgląd pliku

6 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą -ogłoszenie o zamówieniu

635 KBPobierzPodgląd pliku

5 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - wybór

123 KBPobierzPodgląd pliku

5 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - załącznik nr 8

283 KBPobierzPodgląd pliku

5 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - SIWZ

101 KBPobierzPodgląd pliku

5 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - ogłoszenie o zamówieniu

483 KBPobierzPodgląd pliku

4 - zagospodarowanie odpadów - unieważnienie

84 KBPobierzPodgląd pliku

4 - zagospodarowanie odpadów - zał. A

45 KBPobierzPodgląd pliku

4 - zagospodarowanie odpadów - zał. 7 - opis

158 KBPobierzPodgląd pliku

4 - zagospodarowanie odpadów - SIWZ

89 KBPobierzPodgląd pliku

4 - zagospodarowanie odpadów - ogłoszenie

495 KBPobierzPodgląd pliku

3 - bieżące utrzymanie dróg - wybór

79 KBPobierzPodgląd pliku

3 - bieżące utrzymanie dróg - odpowiedź

48 KBPobierzPodgląd pliku

3 - bieżące utrzymanie dróg - SIWZ

74 KBPobierzPodgląd pliku

3 - bieżące utrzymanie dróg - ogłoszenie

459 KBPobierzPodgląd pliku

2 - zagospodarowanie odpadów - unieważnienie

65 KBPobierzPodgląd pliku

2 - zagospodarowanie odpadów - zał. A do opisu

81 KBPobierzPodgląd pliku

2 - zagospodarowanie odpadów - zał. nr 7 - opis

51 KBPobierzPodgląd pliku

2 - zagospodarowanie odpadów - SIWZ

88 KBPobierzPodgląd pliku

2 - zagospodarowanie odpadów - ogłoszenie

473 KBPobierzPodgląd pliku

1 - zagospodarowanie odpadów - unieważnienie

66 KBPobierzPodgląd pliku

1 - zagospodarowanie odpadów - zał. A do opisu

81 KBPobierzPodgląd pliku

1 - zagospodarowanie odpadów - zał. nr 7 - opis

353 KBPobierzPodgląd pliku

1 - zagospodarowanie odpadów - SIWZ

88 KBPobierzPodgląd pliku

1 - zagospodarowanie odpadów - ogłoszenie

467 KBPobierzPodgląd pliku