KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

19 - ratownictwo - SIWZ

12.5 MBPobierz

19 - ratownictwo - ogłoszenie

2.2 MBPobierz

18 - dowóz dzieci - SIWZ

8.3 MBPobierz

18 - dowóz dzieci - ogłoszenie

2.2 MBPobierz

17 - kompleksowe ubezpieczenie - wybór

58 KBPobierz

17 - kompleksowe ubezpieczenie - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

15.1 KBPobierz

17 - kompleksowe ubezpieczenie - zmiana terminu otwarcia ofert

49 KBPobierz

17 - kompleksowe ubezpieczenie - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

60 KBPobierz

17 - kompleksowe ubezpieczenie - odpowiedzi na pytania do SIWZ - 23.12.2015

434 KBPobierz

17 - kompleksowe ubezpieczenie - Zał. nr 8 - szczegółowy wykaz mienia

240 KBPobierz

17 - kompleksowe ubezpieczenie - SIWZ

364 KBPobierz

17 - kompleksowe ubezpieczenie - ogłoszenie

24 KBPobierz

16 - zagospodarowanie odpadów - wybór najkorzystniejszej oferty

84 KBPobierz

16 - zagospodarowanie odpadów - załącznik A

43 KBPobierz

16 - zagospodarowanie odpadów - zał. nr 7 - opis

195 KBPobierz

16 - zagospodarowanie odpadów - SIWZ

87 KBPobierz

16 - zagospodarowanie odpadów - ogłoszenie

458 KBPobierz

15 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Bagicz - unieważnienie

71 KBPobierz

15 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Bagicz - odp. na pytania do SIWZ - 26.11.2015

150 KBPobierz

15 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Bagicz - załącznik nr 8

396 KBPobierz

15 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Bagicz - SIWZ

96 KBPobierz

15 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Bagicz - ogłoszenie o zamówieniu

494 KBPobierz

14 - zagospodarowanie odpadów - unieważnienie

67 KBPobierz

14 - zagospodarowanie odpadów - załącznik A

44 KBPobierz

14 - zagospodarowanie odpadów - zał. nr 7 - opis

189 KBPobierz

14 - zagospodarowanie odpadów - SIWZ

87 KBPobierz

14 - zagospodarowanie odpadów - ogłoszenie

462 KBPobierz

13 - zakup energii elektrycznej - wynik

118 KBPobierz

13 - zakup energii elektrycznej - odpowiedź 16.10.2015

229 KBPobierz

13 - zakup energii elektrycznej - zał. 6

36 KBPobierz

13 - zakup energii elektrycznej - zał. 5

504 KBPobierz

13 - zakup energii elektrycznej - zał. 4

306 KBPobierz

13 - zakup energii elektrycznej - zał. 3

303 KBPobierz

13 - zakup energii elektrycznej - zał. 2

324 KBPobierz

13 - zakup energii elektrycznej - zał. 1

352 KBPobierz

13 - zakup energii elektrycznej - SIWZ

198 KBPobierz

13 - zakup energii elektrycznej - ogłoszenie

331 KBPobierz

12 - zagospodarowanie odpadów - unieważnienie

66 KBPobierz

12 - zagospodarowanie odpadów - odp. na pytania - 24.09.2015

202 KBPobierz

12 - zagospodarowanie odpadów - załącznik A

44 KBPobierz

12 - zagospodarowanie odpadów - opis

187 KBPobierz

12 - zagospodarowanie odpadów - SIWZ

90 KBPobierz

12 - zagospodarowanie odpadów - ogłoszenie

424 KBPobierz

11 - obsługa bankowa - wybór oferty najkorzystniejszej

92 KBPobierz

11 - obsługa bankowa - Modyfikacja treści SIWZ - 08.09.2015

70 KBPobierz

11 - obsługa bankowa - SIWZ

76 KBPobierz

11 - obsługa bankowa - ogłoszenie

339 KBPobierz

10 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - unieważnienie

140 KBPobierz

10 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - Modyfikacja treści SIWZ - 01.09.2015

48 KBPobierz

10 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - Odpowiedzi na pytania 01.09.2015

458 KBPobierz

10 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - Modyfikacja treści SIWZ - 31.08.2015

53 KBPobierz

10 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 31.08.2015

221 KBPobierz

10 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - Zał. 9

46 MBPobierz

10 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - SIWZ

139 KBPobierz

10 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - Ogłoszenie

0.9 MBPobierz

9 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - wybór

134 KBPobierz

9 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - dokumentacja techniczna - zał. nr 9

5.7 MBPobierz

9 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - SIWZ

104 KBPobierz

9 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - ogłoszenie o zamówieniu

532 KBPobierz

8 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - unieważnienie

68 KBPobierz

8 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - odpowiedź na zapytania do SIWZ

69 KBPobierz

8 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - dokumentacja techniczna - zał. nr 9

5.7 MBPobierz

8 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - SIWZ

103 KBPobierz

8 - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sianożęty - ogłoszenie o zamówieniu

543 KBPobierz

7 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów - wybór

83 KBPobierz

7 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów - zał. A - opis przedmiotu zamówienia

45 KBPobierz

7 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów - zał. nr 7 - opis przedmiotu zamówienia

158 KBPobierz

7 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów - SIWZ

87 KBPobierz

7 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów - ogłoszenie o zamówieniu

463 KBPobierz

6 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - unieważnienie

69 KBPobierz

6 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - odp. na pytania z dn. 24.04.2015

3.6 MBPobierz

6 - zał. nr 9 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - dokumentacja projektowa

41 MBPobierz

6 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą - SIWZ

106 KBPobierz

6 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą -ogłoszenie o zamówieniu

635 KBPobierz

5 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - wybór

123 KBPobierz

5 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - załącznik nr 8

283 KBPobierz

5 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - SIWZ

101 KBPobierz

5 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - ogłoszenie o zamówieniu

483 KBPobierz

4 - zagospodarowanie odpadów - unieważnienie

84 KBPobierz

4 - zagospodarowanie odpadów - zał. A

45 KBPobierz

4 - zagospodarowanie odpadów - zał. 7 - opis

158 KBPobierz

4 - zagospodarowanie odpadów - SIWZ

89 KBPobierz

4 - zagospodarowanie odpadów - ogłoszenie

495 KBPobierz

3 - bieżące utrzymanie dróg - wybór

79 KBPobierz

3 - bieżące utrzymanie dróg - odpowiedź

48 KBPobierz

3 - bieżące utrzymanie dróg - SIWZ

74 KBPobierz

3 - bieżące utrzymanie dróg - ogłoszenie

459 KBPobierz

2 - zagospodarowanie odpadów - unieważnienie

65 KBPobierz

2 - zagospodarowanie odpadów - zał. A do opisu

81 KBPobierz

2 - zagospodarowanie odpadów - zał. nr 7 - opis

51 KBPobierz

2 - zagospodarowanie odpadów - SIWZ

88 KBPobierz

2 - zagospodarowanie odpadów - ogłoszenie

473 KBPobierz

1 - zagospodarowanie odpadów - unieważnienie

66 KBPobierz

1 - zagospodarowanie odpadów - zał. A do opisu

81 KBPobierz

1 - zagospodarowanie odpadów - zał. nr 7 - opis

353 KBPobierz

1 - zagospodarowanie odpadów - SIWZ

88 KBPobierz

1 - zagospodarowanie odpadów - ogłoszenie

467 KBPobierz