KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

11 - Remont ul. Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w szeregu nr 8 - wybór najkorzystniejszej oferty

103 KBPobierzPodgląd pliku

11 - Remont ul. Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w szeregu nr 8 - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

90 KBPobierzPodgląd pliku

11 - Remont ul. Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w szeregu nr 8 - odpowiedzi na pytania (08.12.2016)

129 KBPobierzPodgląd pliku

11 - Remont ul. Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w szeregu nr 8 - załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa

51 MBPobierzPodgląd pliku

11 - Remont ul. Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w szeregu nr 8 - SIWZ

124 KBPobierzPodgląd pliku

11 - Remont ul. Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w szeregu nr 8 - ogłoszenie o zamówieniu

852 KBPobierzPodgląd pliku

10 - zakup energii elektrycznej - wybór oferty

68 KBPobierzPodgląd pliku

10 - zakup energii elektrycznej - otwarcie ofert

44 KBPobierzPodgląd pliku

10 - zakup energii elektrycznej - zawiadomienie

107 KBPobierzPodgląd pliku

10 - zakup energii elektrycznej - odpowiedzi nr 1

51 KBPobierzPodgląd pliku

10 - zakup energii elektrycznej - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 8 do SIWZ

32 KBPobierzPodgląd pliku

10 - zakup energii elektrycznej - wzór pełnomocnictwa - zał. nr 3 do projektu umowy

31 KBPobierzPodgląd pliku

10 - zakup energii elektrycznej - wzór umowy - zał. nr 7 do SIWZ

124 KBPobierzPodgląd pliku

10 - zakup energii elektrycznej - SIWZ

351 KBPobierzPodgląd pliku

10 - zakup energii elektrycznej - ogłoszenie

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

9 - Przebudowa ulicy Wąskiej - wybór oferty

69 KBPobierzPodgląd pliku

9 - Przebudowa ulicy Wąskiej w Ustroniu Morskim - Informacja z otwarcia ofert - art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

45 KBPobierzPodgląd pliku

9 - Przebudowa ulicy Wąskiej w Ustroniu Morskim - zał. nr 7 - dok. projektowa

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

9 - Przebudowa ulicy Wąskiej w Ustroniu Morskim - SIWZ

125 KBPobierzPodgląd pliku

9 - Przebudowa ulicy Wąskiej w Ustroniu Morskim - ogłoszenie o zamówieniu

545 KBPobierzPodgląd pliku

8 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wybór oferty najkorzystniejszej

74 KBPobierzPodgląd pliku

8 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

48 KBPobierzPodgląd pliku

8 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiany SIWZ - 04.11.2016

164 KBPobierzPodgląd pliku

8 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - SIWZ

153 KBPobierzPodgląd pliku

8 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - ogłoszenie o zamówieniu

742 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim - unieważnienie postępowania

45 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim - mapa (11.10.2016)

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim - zawiadomienie o zmianiach w SIWZ (11.10.2016)

68 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.10.2016)

60 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim - uzupełnienie dokumentacji (10.10.2016)

13.7 MBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim - odpowiedzi na pytania (10.10.2016)

410 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim - zawiadomienie o zmianiach w SIWZ (05.10.2016)

117 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (05.10.2016)

59 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim - zawiadomienie o zmianiach w SIWZ (03.10.2016)

88 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (03.10.2016)

235 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim - załącznik nr 9 - dok. projektowa

120 MBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim - SIWZ

525 KBPobierzPodgląd pliku

7 - Przebudowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim - ogłoszenie o zamówieniu

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

6 - oświetlenie - wybór oferty

401 KBPobierzPodgląd pliku

6 - oświetlenie - zał nr 5

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

6 - oświetlenie - zał nr 4

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

6 - oświetlenie - zał nr 3

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

6 - oświetlenie - zał nr 2

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

6 - oświetlenie - zał nr 1

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

6 - oświetlenie - PFU

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

6 - oświetlenie - SIWZ

92 KBPobierzPodgląd pliku

6 - oświetlenie - ogłoszenie

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

5 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Bagicz - wybór oferty najkorzystniejszej

126 KBPobierzPodgląd pliku

5 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Bagicz - załącznik nr 8

396 KBPobierzPodgląd pliku

5 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Bagicz - SIWZ

97 KBPobierzPodgląd pliku

5 - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Bagicz - ogłoszenie o zamówieniu

493 KBPobierzPodgląd pliku

4 - Przebudowa nawierzchni ul. Rolnej – bocznej w Ustroniu Morskim - wybór najkorzystniejszej oferty

91 KBPobierzPodgląd pliku

4 - Przebudowa nawierzchni ul. Rolnej – bocznej w Ustroniu Morskim - zał. nr 8 - Dokumentacja Projektowa

19.8 MBPobierzPodgląd pliku

4 - Przebudowa nawierzchni ul. Rolnej – bocznej w Ustroniu Morskim - SIWZ

96 KBPobierzPodgląd pliku

4 - Przebudowa nawierzchni ul. Rolnej – bocznej w Ustroniu Morskim - ogłoszenie o zamówieniu

440 KBPobierzPodgląd pliku

3 - Budowa boiska wielofunkcyjnego - zaprojektuj i wybuduj - wybór najkorzystniejszej oferty

126 KBPobierzPodgląd pliku

3 - Budowa boiska wielofunkcyjnego - zaprojektuj i wybuduj - odpowiedzi na pytania do SIWZ - 27.04.2016

317 KBPobierzPodgląd pliku

3 - Budowa boiska wielofunkcyjnego - zaprojektuj i wybuduj - PFU

70 MBPobierzPodgląd pliku

3 - Budowa boiska wielofunkcyjnego - zaprojektuj i wybuduj - SIWZ

117 KBPobierzPodgląd pliku

3 - Budowa boiska wielofunkcyjnego - zaprojektuj i wybuduj - ogłoszenie o zamówieniu

616 KBPobierzPodgląd pliku

2 - Budowa drogi Gwizd - Grąbnica II etap - wybór najkorzystniejszej oferty

90 KBPobierzPodgląd pliku

2 - Budowa drogi Gwizd - Grąbnica II etap - odpowiedzi na pytania 20.04.2016

111 KBPobierzPodgląd pliku

2 - Budowa drogi Gwizd - Grąbnica II etap - zał. nr 9 - dokumentacja projektowa

4.8 MBPobierzPodgląd pliku

2 - Budowa drogi Gwizd - Grąbnica II etap - SIWZ

102 KBPobierzPodgląd pliku

2 - Budowa drogi Gwizd - Grąbnica II etap - ogłoszenie o zamówieniu

497 KBPobierzPodgląd pliku

1 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych - wybór najkorzystniejszej oferty

84 KBPobierzPodgląd pliku

1 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych - SIWZ

75 KBPobierzPodgląd pliku

1 - Bieżące utrzymanie dróg gminnych - ogłoszenie o zamówieniu

444 KBPobierzPodgląd pliku