URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE
 

 

Urząd Gminy jest czynny w dni robocze w godzinach 730 - 1530

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu
(po uprzednim umówieniu telefonicznym przez Sekretariat)

 

 

e-mail:sekretariat@ustronie-morskie.pl
 

www.ustronie-morskie.pl

 

 

Adres ePUAP:    /UGUstronie/skrytka

 

 

Numer PEPPOL na PEF Gminy Ustronie Morskie

dla dokumentów których odbiorcą jest Urząd Gminy

6711801453

 

 

 

78-111 Ustronie Morskie      ul. Rolna 2

woj. zachodniopomorskie
 

 

tel. (94) 35-15-597,   fax: (94) 35-15-940

Dane do faktury

 

Rachunki bankowe Urzędu Gminy

  
 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej(BIP) został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Zasady
i sposób publikacji informacji regulują przepisy (dotyczy to również
wszelkiego rodzaju rejestrów).