Zastrzeżenie numeru PESEL i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

 

Wymagane dokumenty

Jeśli nie chcesz, aby ktoś wykorzystał Twój numer PESEL bez Twojej wiedzy, możesz go zastrzec.

Możesz tego dokonać na dwa sposoby:

- przez Internet na stronie www.gov.pl (musisz posiadać profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-dowód) lub w aplikacji mObywatel;

- osobiście w dowolnym urzędzie gminy, składając odpowiedni wniosek.

Wzór wniosku

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nie możesz sam złożyć wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL (w przypadku choroby, niepełnosprawności lub w innej niedającej się pokonać przeszkody), możesz to zrobić przez pełnomocnika. Pełnomocnik musi posiadać wyraźne pisemne pełnomocnictwo do zastrzegania numeru PESEL w Twoim imieniu.

Wzór pełnomocnictwa

W każdej chwili możesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL. Procedura cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL przebiega podobnie (nie możesz tego dokonać przez pełnomocnika).

Miejsce złożenia dokumentów

W  Urzędzie Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, pok. nr 4 (parter)  

Opłaty

Zastrzeżenie nr PESEL jest bezpłatne.

W przypadku zastrzeżenia nr PESEL przez pełnomocnika opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa. Jeśli pełnomocnikiem są rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwa lub małżonek złożenie pełnomocnictwa jest bezpłatne.

Opłaty możesz wnieść:

na konto Urzędu Gminy Ustronie Morskie: 10 8562 0007 4291 3117 0040 0914

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu i cofaniu zastrzeżenia nr PESEL.

Tryb odwoławczy

Brak.

Obowiązek informacyjny

Treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych została zamieszczona przy formularzach