• GNP 12 - podział nieruchomości
  215 KB
 • GNP 12 - 01
  45 KB
 • GNP 13 - wykonanie prawa pierwokupu
  39 KB
 • GNP 14 - sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
  38 KB
 • GNP 15 - sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  44 KB
 • GNP 15 - 01
  35 KB
 • GNP 16 - sprzedaż lokali
  44 KB
 • GNP 16 - 01
  33 KB
 • GNP 17 - dzierżawa gruntów na okres do 3 lat
  41 KB
 • GNP 17 - 01
  34 KB
 • GNP 18 - dzierżawa gruntów na okres powyżej 3 lat
  40 KB
 • GNP 18 - 01
  34 KB
 • GNP 19 - rezygnacja z dzierżawy gruntu
  39 KB
 • GNP 19 - 01
  29 KB
 • GNP 20 - przepisanie umowy dzierżawy gruntu
  38 KB
 • GNP 20 - 01
  29 KB
 • GNP 21 - przekształcenie prawa użytkowania
  44 KB
 • GNP 21 - 01
  46 KB
 • GNP 22 - rozłożenie na raty opłat użytkowania wieczystego
  40 KB
 • GNP 22 - 01
  29 KB
 • GNP 23 - bonifikata od opłat za użytkowanie wieczyste
  43 KB
 • GNP 23 - 01
  17 KB
 • GNP 24 - zawarcie umowy użyczenia
  39 KB
 • GNP 24 - 01
  35 KB
 • GNP 25 - nabywanie nieruchomości
  42 KB
 • GNP 26 - opłata adiacencka
  206 KB
 • GNP 27 - odszkodowanie za działki wydzielone pod drogi gminne
  116 KB
 • GNP 27 - 01
  30 KB
 • GNP 28 - nadanie numeru porządkowego
  123 KB
 • GNP 28 - 01
  36 KB
 • GNP 29 - opłata adiacencka
  48 KB
 • GNP 29 - 01
  33 KB
 • GNP 30 - poświadczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy
  23 KB
 • GNP 30 - 01
  20 KB
 • GNP 31 - bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego
  24 KB
 • GNP 31 - 01
  16 KB
 • GNP 32 - zaświadczenie o przekształceniu użytkowania
  23 KB
 • GNP 32 - 01
  13 KB
 • GNP 32 - 02
  13 KB
 • GNP 33 - potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
  22 KB
 • GNP 33 - 01
  17 KB
 • GNP 33 - 02
  13 KB