Skład Rady Gminy

Krzysztof Grzywnowicz - Przewodniczący

Andrzej Staszak - Wiceprzewodniczący

Andrzej Basarab

Przemysław Cap

Grzegorz Czachorowski - wygaśnięcie mandatu

Urszula Czachorowska

Jolanta Dąbrowska

Karina Kochańska-Mazurkiewicz

Urszula Kraska-Śmilgiewicz

Dariusz Myszkier

Andrzej Pilarski

Tomasz Stanisławczyk

Krzysztof Szydłowski

Denis Tomala

Roman Żołnierczuk