Wszystkie dane dotyczące środowiska gminy Ustronie Morskie są umieszczane w Publicznie Dostępnym Wykazie Danych (PDWD) prowadzonym przez Ministerstwo Środowiska.

Instrukcja:

1) Dokumenty wydane TYLKO przez Urząd Gminy Ustronie Morskie:

w polu oznaczonym jako "Nazwa urzędu" prosimy wpisać "Ustronie Morskie" i nacisnąć przycisk "Szukaj" lub zatwierdzić klawiszem "Enter"

2) WSZYSTKIE dokumenty dotyczące gminy Ustronie Morskie

w polach wyboru oznaczonych jako "Obszar" prosimy wybrać: województwo - zachodniopomorskie; powiat - kołobrzeski; gmina - Ustronie Morskie i nacisnąć przycisk "Szukaj"

 

Przejdź do strony Ekoportalu .