• GNP 01-01 - wypis i wyrys druk
  45 KB
 • GNP 01-02 - wypis i wyrys karta usług
  44 KB
 • GNP 02-01 - zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie/studium + rewitalizacja - druk
  44 KB
 • GNP 02-02 - zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie/studium - karta usług
  44 KB
 • GNP 03-01 - zgodność użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem druk
  45 KB
 • GNP 03-02 - zgodność użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem karta usług
  45 KB
 • GNP 06-01 - wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy druk
  55 KB
 • GNP 06-02 - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy karta usług
  50 KB
 • GNP 07-01 - wniosek o sporządzenie lub zmiana planu druk
  12 KB
 • GNP 07-02 - wniosek o sporządzenie lub zmiana planu karta usług
  706 KB
 • GNP 09-01 - uwagi do miejscowego projektu planu druk
  12 KB
 • GNP 09-02 - uwagi do miejscowego projektu planu karta usług
  706 KB
 • GNP 10-01 - wniosek do studium druk
  40 KB
 • GNP 10-02 - wniosek do studium karta usług
  43 KB
 • GNP 11 - uwagi do projektu studium druk
  44 KB
 • GNP 12-01 - wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
  44 KB
 • GNP 12-02 - przykład wypełnionego wniosku
  276 KB
 • GNP 12-03 - materiały instruktażowe
  3 MB