4 - Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (22.IX)